سارا

ghoghnoss

امتیاز
290
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

خدایاخودم به خودت میسپارم

دلتنگ روزهای شیرین کودکی ام

خونواده مثل دونه های تسبیح میمونه مادرمثل نخش خدانکنه نخش کن...

اینم پسرمه جیگرمامانش

عیدتون مبارک....

وای خدای من چقدنازه

بابا من اینهمه دارم تصویر میفرستم هنوزم تعدادارسال هام 0یکی ...

1

چرامن هرچی تصویرارسال میکنم میزنه ارسال شد ولی نمایش داده نم...

به بهشت نمیرم اگه مامانم اونجا نباشه

دقت کن انگارحرکت میکنه خیلی خیره نشوچشتواذیت میکنه