هرگز نگو خدا به من پشت کرده شاید تویی که بر عکس نشستی( :

هرگز نگو خدا به من پشت کرده شاید تویی که بر عکس نشستی( :

ســـــــــــــــلام صبحتون به زیبایی دلهاتون💛 نبینه روزگار اخم و غم هاتون یه روز زیبا، یه آغاز پر انرژی و یه دنیا خوشبختی آرزو دارم براتون عادینتون عالی

ســـــــــــــــلام صبحتون به زیبایی دلهاتون💛 نبینه روزگار اخم و غم هاتون یه روز زیبا، یه آغاز پر انرژی و یه دنیا خوشبختی آرزو دارم براتون عادینتون عالی

آرزو میڪنم نه حسرت ڪَذشته غمڪَینتون ڪنه و نه غم آینده نڪَرانتون در حال زندڪَی ڪنید و لحظه هایتان پر از آرامش باشه

آرزو میڪنم نه حسرت ڪَذشته غمڪَینتون ڪنه و نه غم آینده نڪَرانتون در حال زندڪَی ڪنید و لحظه هایتان پر از آرامش باشه

دوست داشتن یک نفر در این است که پیر شدن با او را بپذیریم..

دوست داشتن یک نفر در این است که پیر شدن با او را بپذیریم..

خودت باش، نه تندیسی که دیگران می خواهند! وقتی قالب فکر دیگران می شوی، زیبا میشوی به چشمشان، اما‌‌‌‌ ، قبول کن... تمام مجسمه ها شکستنی هستند، در کمال زیبایی...

خودت باش، نه تندیسی که دیگران می خواهند! وقتی قالب فکر دیگران می شوی، زیبا میشوی به چشمشان، اما‌‌‌‌ ، قبول کن... تمام مجسمه ها شکستنی هستند، در کمال زیبایی...

قانون:وقتی برای دیگران مرگ و نفرت طلب کنی زندگی خودت را نفرین میکنی و وقتی برای دیگران خوشبختی و عشق طلب کنی زندگی خود را برکت داده ای ... پس بیاییم از صمیم قلبمان برای ...

قانون:وقتی برای دیگران مرگ و نفرت طلب کنی زندگی خودت را نفرین میکنی و وقتی برای دیگران خوشبختی و عشق طلب کنی زندگی خود را برکت داده ای ... پس بیاییم از صمیم قلبمان برای همه ی جهان خوشبختی و عشق طلب کنیم..

شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است اما تسلیم شدن و بلند نشدن یک انتخاب است نگذار انتخاب هایت اسیر اتفاق هایت شوند...

شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است اما تسلیم شدن و بلند نشدن یک انتخاب است نگذار انتخاب هایت اسیر اتفاق هایت شوند...

قدر 4 چیز را پیش از ، ازدست دادن بدان : ۱ـ ثروت را قبل از فقر ۲ـ سلامتی را قبل از بیماری ۳ـ جوانی را قبل از پیری ۴ـ زندگی را قبل از مرگ

قدر 4 چیز را پیش از ، ازدست دادن بدان : ۱ـ ثروت را قبل از فقر ۲ـ سلامتی را قبل از بیماری ۳ـ جوانی را قبل از پیری ۴ـ زندگی را قبل از مرگ

دوستان امروزتان پرازبهترینها زندگیتان پرازباران برکت دلتان پرازنغمه‌های خوش زندگی وجاده زندگیتان پراز شکوفه های سلامتی وتندرستی نگاه خدا همراه لحظه هایتان

دوستان امروزتان پرازبهترینها زندگیتان پرازباران برکت دلتان پرازنغمه‌های خوش زندگی وجاده زندگیتان پراز شکوفه های سلامتی وتندرستی نگاه خدا همراه لحظه هایتان

خوشبختی در میان خانه ی شماست بیهوده آن را در باغ همسایه جستجو می کنید…

خوشبختی در میان خانه ی شماست بیهوده آن را در باغ همسایه جستجو می کنید…

یادمان باشد خـــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور

یادمان باشد خـــدا میهمان قلبهای وسیع است قلبـــت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور " خـــدا " در قلبت داشته بـاشی…

بمو چه خودشون دیدار کـــــردن 😊 😊 😊 😊

بمو چه خودشون دیدار کـــــردن 😊 😊 😊 😊

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگرامروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره ونه گذشته ای برای حسرت

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگرامروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره ونه گذشته ای برای حسرت