این بچمه هااا گودووووو

این بچمه هااا گودووووو

#کودکی_شیطنت دنیای آزادوزیباحق طبیعی کودکان است.این یک هدیه ی ایزدی است پس آنرا ازکودکان نگیریم

#کودکی_شیطنت دنیای آزادوزیباحق طبیعی کودکان است.این یک هدیه ی ایزدی است پس آنرا ازکودکان نگیریم

#فرهنگ_ادب_واقعیت داروغه که بادزدجماعت باشد دزدی کن ازاوکه دزدمالت باشد مامنتظرقبام رابین هودیم دزدیدن ازدزد عدالت باشد #رحمان_زارع

#فرهنگ_ادب_واقعیت داروغه که بادزدجماعت باشد دزدی کن ازاوکه دزدمالت باشد مامنتظرقبام رابین هودیم دزدیدن ازدزد عدالت باشد #رحمان_زارع

#انسانیت_محبت باور داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود... #آفوریسم

#انسانیت_محبت باور داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود... #آفوریسم

#عاشقانه_مادر_دختری کعبه چشمهای توست وقتی مرا تا زیارت تو می کشاند زیبای من قربانی منم که هر دقیقه با خدای چشمهایت می میرم! #مریم_پورقلی #عید_قربان_مبارک❤️☘

#عاشقانه_مادر_دختری کعبه چشمهای توست وقتی مرا تا زیارت تو می کشاند زیبای من قربانی منم که هر دقیقه با خدای چشمهایت می میرم! #مریم_پورقلی #عید_قربان_مبارک❤️☘

#حرف_حساب حرف، باد است اما فکر، آتش است. آتش را اول باید گیراند، باد خودش به آن دامن میزند. #محمود دولت آبادی

#حرف_حساب حرف، باد است اما فکر، آتش است. آتش را اول باید گیراند، باد خودش به آن دامن میزند. #محمود دولت آبادی

#حرف_دل زندگی عالی عالی ست،ولی در این بین .... حال من مثل درختی ست که هیزم شده است!!

#حرف_دل زندگی عالی عالی ست،ولی در این بین .... حال من مثل درختی ست که هیزم شده است!!

#شعر_ادبیات چنین پروراند همی روزگار فزون آمد از رنگ گل رنج خار فردوسی

#شعر_ادبیات چنین پروراند همی روزگار فزون آمد از رنگ گل رنج خار فردوسی

#فرهنگ_ادب بر ما گذشت نیک‌و‌بد اما تو روزگار فکری به حال خویش کن این روزگار نیست #عماد_خراسانی

#فرهنگ_ادب بر ما گذشت نیک‌و‌بد اما تو روزگار فکری به حال خویش کن این روزگار نیست #عماد_خراسانی

اگر این وطن است چگونه است اسارتگاه #عدنان_الصائغ

اگر این وطن است چگونه است اسارتگاه #عدنان_الصائغ

#گل_زیبایی بر کشتی عمر تکیه کم کن کین نیل نشیمن نهنگ است #انوری

#گل_زیبایی بر کشتی عمر تکیه کم کن کین نیل نشیمن نهنگ است #انوری