4

متن رو حتما بخونین😁

79

خندیدن دختر ای ایرانی 💔😂😂😂🔪

12

بعد یه عمرپارت گذاشتم حمایت کنیدpart 26

9

یوهو👋💔😐🔪بای بای👋

1

لطفا جون مادر شوهرت واقا ما رو درک کن ریاضی عزیز😐🔪

اینم کپ مامانش😂🔪😐

1

یه دوستی دارم دقیقا همین شکلیه ینی مو نمی زنه فقط این پسره ا...

سرویسم کرد بیشور😂🔪🔪

1

جرررر🤣🤣 الپسکلی هزار تا

چت با خل ترین دوستم😂🔪😐

3

چت با عمم😂اینا همه در خواستین😂🔪😐

4

چت با پسر عمه درخواستی 😂🔪شمام مثل منین 😐🔪

10

see 🔪😐😁

12

آخه ما چقد بدبختیم بشینم زار بزنم بزنم تو سر خودم شاید قانع...

1

بدبخت اعصاب نزاشتن براش😂😂😂🔪

😂😂😂🔪

4

عرررر😂😂😂😂جرررررررررر🤣🤣🤣🤣🤣

1

https://wisgoon.com/@taha.1 https://wisgoon.com/@arshida183