-من با این ضربان تند رفیقم با سوت گوشام که برام لالایی خوند رفیقم🖤💤 . . #no_copy
۰

-من با این ضربان تند رفیقم با سوت گوشام که برام لالایی خوند رفیقم🖤💤 . . #no_copy

-۳نفر و بگید جوهرتون تموم نمیشع:|
۷

-۳نفر و بگید جوهرتون تموم نمیشع:|

👌😊❗
۰

👌😊❗

رفقا پیجیو میشناسید ک از این کوله های کتون داشته باشه؟ و قیمت مناسب😁😐
۵

رفقا پیجیو میشناسید ک از این کوله های کتون داشته باشه؟ و قیمت مناسب😁😐

-مرد رویایی **
۴

-مرد رویایی **

-Definitely ! . . -غَز
۰

-Definitely ! . . -غَز

-داری‌از ‌اینا؟😶
۱۷

-داری‌از ‌اینا؟😶

-هیچ‌دختری‌بعد‌کات‌کردن‌ خوشگل‌تر‌نمیشه ، تو زیبایی‌هاشو‌ نمیدیدی ‌[مادرجِندِه] ! . . -غَز
۰

-هیچ‌دختری‌بعد‌کات‌کردن‌ خوشگل‌تر‌نمیشه ، تو زیبایی‌هاشو‌ نمیدیدی ‌[مادرجِندِه] ! . . -غَز

-بعدا ؟ بعدا وجود نداره بعدا روز شب میشه بعدا علاقه از بین میره بعدا آدمیزاد پیر میشه بعدا زندگی تموم میشه بعدا شما میمونین و ی دنیا حسرت... . . -غَز
۰

-بعدا ؟ بعدا وجود نداره بعدا روز شب میشه بعدا علاقه از بین میره بعدا آدمیزاد پیر میشه بعدا زندگی تموم میشه بعدا شما میمونین و ی دنیا حسرت... . . -غَز

t.me/soul_cage چنل تلگرام پر از متن های قشنگ و عکس اگر اعضا بره بالا فعالیتشو شرو میکنه هر کی جوین داد بگه شاتش کنم **!
۷

t.me/soul_cage چنل تلگرام پر از متن های قشنگ و عکس اگر اعضا بره بالا فعالیتشو شرو میکنه هر کی جوین داد بگه شاتش کنم **!

من خیلی حسودم !♡
۰

من خیلی حسودم !♡

میرم اعصاب کسیم خورد نمیکنم! ی روز اگه لنگ موندین بگین خودمو زود میرسونم ;) یادتون نره یادم کنیدا خوش باشید خوشحالم کنید ! . . -غَز
۰

میرم اعصاب کسیم خورد نمیکنم! ی روز اگه لنگ موندین بگین خودمو زود میرسونم ;) یادتون نره یادم کنیدا خوش باشید خوشحالم کنید ! . . -غَز

ما اینجاییم رو یه زمینه دور افتاده که دیگه از غرور افتاده ! . . -غز
۰

ما اینجاییم رو یه زمینه دور افتاده که دیگه از غرور افتاده ! . . -غز

-جفتش‌حس‌مزخرفی‌ب‌ادم‌میده!
۰

-جفتش‌حس‌مزخرفی‌ب‌ادم‌میده!

-ولی بدون تا اخرش همراتم رفیق من فقط زود خوب شو و برگرد ;)♡ | S |
۰

-ولی بدون تا اخرش همراتم رفیق من فقط زود خوب شو و برگرد ;)♡ | S |

-هر دو جا ! . . -غز
۰

-هر دو جا ! . . -غز

-ادیت‌خودم! [-سیروان ‌**] . -کامنت!؟ . #no_copy
۱

-ادیت‌خودم! [-سیروان ‌**] . -کامنت!؟ . #no_copy

-همیشه‌مستقیم‌نمیگن‌ک‌مزاحمی!
۴

-همیشه‌مستقیم‌نمیگن‌ک‌مزاحمی!

-اینکه‌میگن‌پول‌خوشبختی‌نمیاره‌برا‌ دلار۱۲‌ تومنی بود:/! . . -حِرزَن
۱

-اینکه‌میگن‌پول‌خوشبختی‌نمیاره‌برا‌ دلار۱۲‌ تومنی بود:/! . . -حِرزَن