پدر! گرچه خانه ما از آینه نبود؛ اما خسته‏ ترین مهربانی عالم،...
۶

پدر! گرچه خانه ما از آینه نبود؛ اما خسته‏ ترین مهربانی عالم،...

#پاییز #انار
۱

#پاییز #انار

سلاااااام بعد از ۳سال برگشتم

سلاااااام بعد از ۳سال برگشتم

سلام شب همگی بخیر
۱

سلام شب همگی بخیر

***
عکس بلند
۲

***

هر کی ننویسه ...
۱۲

هر کی ننویسه ...

فقط سربازیش به من رسیده

فقط سربازیش به من رسیده

آمین
۳

آمین

#مادر
۱

#مادر

#مادر
۱

#مادر

جواباتون صادقانه باشه ها
۸

جواباتون صادقانه باشه ها