اعظم

golnooshii

دنیا خوابی ست که اگر آنرا باور کنی ، پشیمان خواهی شد .

دهاتیساده بگم دهاتی ام اهل همین نزدیکیا همسایه روشنی و هم خو...
۱۱

دهاتیساده بگم دهاتی ام اهل همین نزدیکیا همسایه روشنی و هم خو...

آیینه پرسید که چرا دیر کرده است؟ نکند دل دیگری او را اسیر کر...

آیینه پرسید که چرا دیر کرده است؟ نکند دل دیگری او را اسیر کر...

@Rangencamannما و حبابی پر از هیچ...دیوید لی، کاپیتان تیم وا...
۱

@Rangencamannما و حبابی پر از هیچ...دیوید لی، کاپیتان تیم وا...

خب آدمی ست دیگر, دلش تنگ می شود, حتی برای کسی که دو ساعت پیش...
۱

خب آدمی ست دیگر, دلش تنگ می شود, حتی برای کسی که دو ساعت پیش...

اگر می شد برایت می نوشتم روزهایم راو سهم چشم هایم را،سکوتم ر...

اگر می شد برایت می نوشتم روزهایم راو سهم چشم هایم را،سکوتم ر...

در نیزارپرنده ای اندوهگین میخواندگویی چیزی را به یاد آوردهکه...

در نیزارپرنده ای اندوهگین میخواندگویی چیزی را به یاد آوردهکه...

دلممرد می‌خواهدنابیناخط بریل بداندفصل به فصلتنم را بخواندباز...
۱

دلممرد می‌خواهدنابیناخط بریل بداندفصل به فصلتنم را بخواندباز...

https://telegram.me/joinchat/BL4Dqzw2Eig0kYf5I7ue8g از این ...

https://telegram.me/joinchat/BL4Dqzw2Eig0kYf5I7ue8g از این ...

https://telegram.me/joinchat/BL4Dqzw2Eig0kYf5I7ue8g رنگین ک...

https://telegram.me/joinchat/BL4Dqzw2Eig0kYf5I7ue8g رنگین ک...

دلممرد می‌خواهدنابیناخط بریل بداندفصل به فصلتنم را بخواندباز...

دلممرد می‌خواهدنابیناخط بریل بداندفصل به فصلتنم را بخواندباز...

شاهد مرگ غم انگیز بهارم، چه کنم؟ابر دلتنگم، اگر زار نبارم چه...

شاهد مرگ غم انگیز بهارم، چه کنم؟ابر دلتنگم، اگر زار نبارم چه...

من خجالت می کشم او هم خجالت میکشدحسرتِ یک بوسه آخر ما دوتا ر...
۳

من خجالت می کشم او هم خجالت میکشدحسرتِ یک بوسه آخر ما دوتا ر...

دلتنگی   سهم ماست از خاطراتی که یک روز خاطره نبودند،،،،  ...
۱

دلتنگی سهم ماست از خاطراتی که یک روز خاطره نبودند،،،، ...

ای   بر    پدرت           دنیا       ...

ای بر پدرت دنیا ...

دردیعنی که دلت پیش کسی گیرکندتوبمیری زغمش او برود...دیر کند!...
۱

دردیعنی که دلت پیش کسی گیرکندتوبمیری زغمش او برود...دیر کند!...

دریا بزن قایقت میشوم حقیرم لایقت میشوم من عاشق شدن را بلد نی...
۱

دریا بزن قایقت میشوم حقیرم لایقت میشوم من عاشق شدن را بلد نی...

زندگی زیباست ...به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز ......
۱

زندگی زیباست ...به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز ......

خانه ای می سازم از عشق تو در رویای محضبا وجود آنکه می دانم ....
۲

خانه ای می سازم از عشق تو در رویای محضبا وجود آنکه می دانم ....

در هر جغرافیایی که هستید جهت ها تفاوتی ندارند تمام دامنه های...
۱

در هر جغرافیایی که هستید جهت ها تفاوتی ندارند تمام دامنه های...

خیلی راحت میشه یک دوستی رو با حرف حفظ کرد ولی به سختی می شه ...
۱

خیلی راحت میشه یک دوستی رو با حرف حفظ کرد ولی به سختی می شه ...