گواه

govah

امتیاز
913130
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
4

تقدیم...

11

Goli:و "14" عدد شروع من!حالا بیا روبه روی سادگی هایم بنشین و...

6

هیس !!!!!!!!! مادرها❤️ فریاد نمیزننمادر ها❤️ فقط بغض میکننحت...

2

زیبااا

2

والا....

2

شکلات....

1

به سلامتی....

1

باور کن...

16

رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟تو بی من کجایی؟......