روز مادر مبارک:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_bl...
۷

روز مادر مبارک:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_bl...

بچگی مارو نگاه بچگی اونارو نگاه:disappointed_face:
۶

بچگی مارو نگاه بچگی اونارو نگاه:disappointed_face:

پرچمشون بالاس
۴

پرچمشون بالاس

خوب جوابشو داد خخ
۳

خوب جوابشو داد خخ

:unamused_face::unamused_face::unamused_face::unamused_face:
۳

:unamused_face::unamused_face::unamused_face::unamused_face:

دقیقا الان زیر پتو دارم پست میزارم
۳

دقیقا الان زیر پتو دارم پست میزارم

:face_with_tears_of_joy:
۳

:face_with_tears_of_joy:

اصلا اون لحظه حس خوبی ندارم اصلا
۵

اصلا اون لحظه حس خوبی ندارم اصلا

فازشون چیه خدایی نکنه میخوان همون جوری بمونه طرف
۴

فازشون چیه خدایی نکنه میخوان همون جوری بمونه طرف

مردم ازاری خیلی حال میده:face_with_tears_of_joy:
۳

مردم ازاری خیلی حال میده:face_with_tears_of_joy:

والا:unamused_face:خودشیرینا
۴

والا:unamused_face:خودشیرینا

جیگر خاله:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_...
۹

جیگر خاله:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_...

کیا اینجورین:grinning_face_with_smiling_eyes:
۱۳

کیا اینجورین:grinning_face_with_smiling_eyes:

دقیقا:unamused_face:
۲

دقیقا:unamused_face:

بچه خواهرم دخمله:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smilin...
۳

بچه خواهرم دخمله:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smilin...

با دو کلمه
۱۴

با دو کلمه

یادش بخیر:face_with_tears_of_joy:
۳

یادش بخیر:face_with_tears_of_joy:

:fearful_face::fearful_face:
۳

:fearful_face::fearful_face: