متاهل ومتعهد:ring::smiling_face_with_smiling_eyes:
۱۸

متاهل ومتعهد:ring::smiling_face_with_smiling_eyes:

با کمی تاخیر:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet:
۷

با کمی تاخیر:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet:

دوستای پرسپولیستو تگ کن
۱۴

دوستای پرسپولیستو تگ کن

:face_without_mouth::face_without_mouth:
۲

:face_without_mouth::face_without_mouth:

ریشاش خوشگله:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۱

ریشاش خوشگله:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

درود به شرف و غیرتتون.شما مرد هستید نه اون سلبیریتی هایی که ...
۶

درود به شرف و غیرتتون.شما مرد هستید نه اون سلبیریتی هایی که ...

:crying_face::crying_face::crying_face:

:crying_face::crying_face::crying_face:

:crying_face::crying_face::crying_face:
۲

:crying_face::crying_face::crying_face:

چه تولدی بشه تولدی که بابات غافلگیرت کرده:smiling_face_with_...
۲۵

چه تولدی بشه تولدی که بابات غافلگیرت کرده:smiling_face_with_...

:white_down_pointing_backhand_index:حتما بخونید زیباست:white...
۹

:white_down_pointing_backhand_index:حتما بخونید زیباست:white...

داره تنظیم میکنه وسط دوتا برف پاک کن:face_with_stuck-out_ton...

داره تنظیم میکنه وسط دوتا برف پاک کن:face_with_stuck-out_ton...

:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_sunglasses:
۱۴

:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_sunglasses:

:smiling_face_with_open_mouth: :neutral_face::face_with_cold...
۱۰

:smiling_face_with_open_mouth: :neutral_face::face_with_cold...

:face_with_cold_sweat::neutral_face:
۵

:face_with_cold_sweat::neutral_face:

شاهکار اعتراضی بچه های اهواز ﺍز خانم ابتکار رئیس محیط زیست ک...
۱۱

شاهکار اعتراضی بچه های اهواز ﺍز خانم ابتکار رئیس محیط زیست ک...

هر اعتقادی داری به خودت مربوطه ولی مرد اونه که پای اعتقاداتش...
۴

هر اعتقادی داری به خودت مربوطه ولی مرد اونه که پای اعتقاداتش...

خانه هایی که  " حیاط "  ندارند ، " حیات " ندارند ..:ok_hand_...
۱

خانه هایی که " حیاط " ندارند ، " حیات " ندارند ..:ok_hand_...

:diamond_shape_with_a_dot_inside:اول مهر نزدیکه به فکر دانش ...

:diamond_shape_with_a_dot_inside:اول مهر نزدیکه به فکر دانش ...

تفاوت بچه های دهه شصتی و دهه نودی.. :face_with_tears_of_joy:...
۴

تفاوت بچه های دهه شصتی و دهه نودی.. :face_with_tears_of_joy:...