بیاد اربعینی که دلتنگش خواهیم ماند ...

بیاد اربعینی که دلتنگش خواهیم ماند ...

تقدیم به همه دوستان حاضر

تقدیم به همه دوستان حاضر

تقدیم به همه دوستان حاضر

تقدیم به همه دوستان حاضر

خزان نزدیک است ...

خزان نزدیک است ...

غروب دلتنگی ، غروب عاشورا کویر خوریان

غروب دلتنگی ، غروب عاشورا کویر خوریان

دلدادگی در دل کویر ...

دلدادگی در دل کویر ...

صد دانه یاقوت.....
۱

صد دانه یاقوت.....

در مسیر عاشقی ، اربعین ۹۷
۲

در مسیر عاشقی ، اربعین ۹۷

رویای زیبایی....
۲

رویای زیبایی....

سمنان ، روستای گردشگری ملاده

سمنان ، روستای گردشگری ملاده

جلوه زیبایی...

جلوه زیبایی...

زلالی ، پاکی
۲

زلالی ، پاکی

نعمت الهی ...خدایا سپاس
۳

نعمت الهی ...خدایا سپاس