آنا

haaaaani

هم خوشملم همم خیلی شوخ ولی با ادم های بد خیلی لجم وبداخلاق

bahare.rahim16@gmail.comاین جیمیل منه هرکی دوست داشت بهم سر ...

bahare.rahim16@gmail.comاین جیمیل منه هرکی دوست داشت بهم سر ...

کوش؟کوش؟

کوش؟کوش؟

این منم موقعی با یکی از دوستای صمیم دعوامون شد الکی الکی ..د...

این منم موقعی با یکی از دوستای صمیم دعوامون شد الکی الکی ..د...

چشام اگه ۱۸۰تالایک بخوره..عکس عشقمو میزارم..والاعکسشومیزارم....
۱

چشام اگه ۱۸۰تالایک بخوره..عکس عشقمو میزارم..والاعکسشومیزارم....

اینم صفحه گوشیم موقعی قفل بود

اینم صفحه گوشیم موقعی قفل بود

صفحه گوشیم همین چنددقیقه پیش

صفحه گوشیم همین چنددقیقه پیش

بندبنددل بنده به بند دلت بنده آهای دل بنددل بنده دلم خیلی بر...

بندبنددل بنده به بند دلت بنده آهای دل بنددل بنده دلم خیلی بر...

دخمل عشق مامان و بابا....دخمل باید لباسش ست مامانش باشه اخ ق...

دخمل عشق مامان و بابا....دخمل باید لباسش ست مامانش باشه اخ ق...

حس من ناب بود اما طرف گااو‌بود

حس من ناب بود اما طرف گااو‌بود

واقعااااا

واقعااااا

تا زنده ایم کسی یاد ما نیست وقتی مردیم ان وقت است که از ما ی...

تا زنده ایم کسی یاد ما نیست وقتی مردیم ان وقت است که از ما ی...

تا دوستام هستن بی خیال مخاطب خاص ....تونباشی دوستام هستن ...
۲

تا دوستام هستن بی خیال مخاطب خاص ....تونباشی دوستام هستن ...

ههههههههه پسرا یعنی واقعیت داره

ههههههههه پسرا یعنی واقعیت داره

خخخخخ .خخخخخ

خخخخخ .خخخخخ

اره والا

اره والا

پرچم دخترا همیشه بالاس ...چون بالاسرشون خداس...

پرچم دخترا همیشه بالاس ...چون بالاسرشون خداس...

اخی قربونش برم دخمل دایی جونم آوامیخاد جورابشو در بیاره

اخی قربونش برم دخمل دایی جونم آوامیخاد جورابشو در بیاره

دخمل یعنی جیگر..دختروتیپش ...

دخمل یعنی جیگر..دختروتیپش ...