منصور

habib347

و خدایی که در این نزدیکیست،لای گلهای حیاط، بر سر طفل یتیم، سر سجاده تو،ته چشم مادر ،و چنان نزدیکست ک

پاییز
۲

پاییز

#فرش ایرانی
۲

#فرش ایرانی

دوستان مریض دار پسر ومادر توکما لطفا دعاکنید به اندازه توانت...
۷

دوستان مریض دار پسر ومادر توکما لطفا دعاکنید به اندازه توانت...