حبیب رحمانی

habib_basiji99

اگه برای کاری تلاش کنی شاید شکست بخوری اما اگه تلاش نکنی 100درصد شکست خوردی