hadi890

hadi890

امتیاز
144710
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
2

آدم ها فقط آدم هستند,نه بیشتر و نه کمتر...اگر کمتر از چیزی ک...

1

بدنم داغ شده مست شدم انگاریبی مروت بده یک ذره مرا دلداریتو چ...

4

درد دل پیش که گویم غم دل با که خورم..

1

نه در این بی_کسی ام بوی‌کسی می آیدنه در این بی نفسی هــم_نفس...

تو از من میخواهی عاشق باشم,من از تو می خواهم دوستم داشته باش...

1

گفتنی ها را گفتم حرف ناگفته نمانده استبگذار جدا شویم که عشقی...

5

دلم تنگه واسه وقتی که اگه یه روز صدامو نمیشنیدی دلت تنگ میشد...

اختــراع تلفـن بـــــزرگـــــتـــرین خیــــانت بــــه بشــــ...

اگر چیزی نمی گویممپنداری که از سنگم، زبان من نمی چرخـدبه توص...

مینویسم یک غزل ، وزن و ردیفش چشم تو قافیه ،...

2

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه با خبر شدهزاران جسد افتاد...

4

آدما "عادت" میکنند به بودنها ؛ خندیدن ها ، خوش گذراندن کنار ...

وقتی که دیدم چشم یار، عاشق شدم دیوانه وارگفتم به تنهایی، برو...