..............

..............

کارت سوختم نمیخواد......

کارت سوختم نمیخواد......

پارسا دایی مجیدم.......

پارسا دایی مجیدم.......

عمره دانشجوی کاروان عمار

عمره دانشجوی کاروان عمار

گیتار نواختن موقعه عمل جراحی روی مغزش

گیتار نواختن موقعه عمل جراحی روی مغزش

بدون شرح.....

بدون شرح.....

هیس خوابه...!!!!!!

هیس خوابه...!!!!!!

بدون شرح

بدون شرح

حاج علی...

حاج علی...

به نظرتون چندتا ماهین.......

به نظرتون چندتا ماهین.......

بگو ماشالله.........

بگو ماشالله.........

آقای موووووووو

آقای موووووووو

اینم پسر بکام با..........

اینم پسر بکام با..........

خداحافظی بکام ازفوتبال!

خداحافظی بکام ازفوتبال!

مبارکه.....

مبارکه.....

عجب شباهتی......

عجب شباهتی......