hakan0914

تورکم یاشاسین آنا دیلم
https://harfeto.timefriend.net/16068875273778
ورود ب ویس دیماه ۹۲

دنیا چیزی جز پژواک نیستیادمان باشد که زندگی انعکاسرفتار ماست...
۲۳۵

دنیا چیزی جز پژواک نیستیادمان باشد که زندگی انعکاسرفتار ماست...

گاهی گذشت میکنمگاهی گذر؛معنای این دو فرق میکندبخشیدن دیگران ...
۶۹

گاهی گذشت میکنمگاهی گذر؛معنای این دو فرق میکندبخشیدن دیگران ...

خوشبختی ات رو خودت باید با دستای خودت بسازی.در جستجوی اون  ن...
۴

خوشبختی ات رو خودت باید با دستای خودت بسازی.در جستجوی اون ن...

اجازه نده کسی که هیچ کاری تو زندگیش نکرده، بخواد راه و رسم ک...
۳

اجازه نده کسی که هیچ کاری تو زندگیش نکرده، بخواد راه و رسم ک...

همه ی ما به رویا پردازی ادامه میدهیم و خوشبختانه رویا تبدیل ...
۲

همه ی ما به رویا پردازی ادامه میدهیم و خوشبختانه رویا تبدیل ...

یک عمر باید بگذردتا بفهمیم بیشتر غصه هایی که خوردیمنه خوردنی...
۱

یک عمر باید بگذردتا بفهمیم بیشتر غصه هایی که خوردیمنه خوردنی...

زندگی نمیتواندبه هیچ طریق دیگریخودش را نشان دهدجز آن طریقی ک...

زندگی نمیتواندبه هیچ طریق دیگریخودش را نشان دهدجز آن طریقی ک...

Happiness is not about getting all you want,it is about enjo...

Happiness is not about getting all you want,it is about enjo...

کمی به خودت استراحت بده به دشتی بروو موهایت را رها کن در باد...
۱

کمی به خودت استراحت بده به دشتی بروو موهایت را رها کن در باد...

آبشار هم با تمام زیباییو اقتدارش برای رسیدنبه مقصود فرو میری...
۲

آبشار هم با تمام زیباییو اقتدارش برای رسیدنبه مقصود فرو میری...

غصه نخور...تو #خدایـــی داری...که بزرگ است؛ بزرگ...و به قول ...
۷

غصه نخور...تو #خدایـــی داری...که بزرگ است؛ بزرگ...و به قول ...

What you think, you become.What you feel, you attract.What y...
۵

What you think, you become.What you feel, you attract.What y...

At some point you just have to let go of what you thought sh...
۳

At some point you just have to let go of what you thought sh...

اجـازه نده ذهـن های ڪـوچیک بهـت بگن رویــات دور از دسترسـه.....

اجـازه نده ذهـن های ڪـوچیک بهـت بگن رویــات دور از دسترسـه.....

فقط زمانـی صحبت کن ڪه حس کنی کـلماتـت از سکوتت پربـار تـرن.
۱

فقط زمانـی صحبت کن ڪه حس کنی کـلماتـت از سکوتت پربـار تـرن.

دنیا همه را در هم میشکند؛ولی پس از آن خیلی ها، جای شکستگی ها...
۱

دنیا همه را در هم میشکند؛ولی پس از آن خیلی ها، جای شکستگی ها...

افتخار کن به این که چقدر سخت داری تلاش می کنی..
۲

افتخار کن به این که چقدر سخت داری تلاش می کنی..

همه ی ما در خراب کردن زندگی خود،متخصص هستیم.خودمان را به وضع...
۲

همه ی ما در خراب کردن زندگی خود،متخصص هستیم.خودمان را به وضع...

The beautiful thing about life is you can always change, gro...

The beautiful thing about life is you can always change, gro...

ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ” ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ” نق...
۱

ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ” ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ” نق...