دوستان کی وی چت داره هرکس داره بگه که اد کنم می خواهم  یک گر...
۵

دوستان کی وی چت داره هرکس داره بگه که اد کنم می خواهم یک گر...

میرسد روزی که ....
۲

میرسد روزی که ....

زیباترین قلب
۱

زیباترین قلب

گل مریم
۳

گل مریم

عشق واقعی...
۲

عشق واقعی...

این برای هر نوع کاسبی لازمه ,نظر شما چیه دوستان ؟
۵

این برای هر نوع کاسبی لازمه ,نظر شما چیه دوستان ؟

یا تو یا هیچ کس دیگه
۲

یا تو یا هیچ کس دیگه

این گلها تقدیم به همه دوستان در ویسگون
۴

این گلها تقدیم به همه دوستان در ویسگون

راستشو بگین ....
۲۱

راستشو بگین ....

فقط خدا
۳

فقط خدا

دوستان عیدتان مبارک ,البته به گوسفندها تسلیت باید بگیم ........
۲

دوستان عیدتان مبارک ,البته به گوسفندها تسلیت باید بگیم ........

رررررروزگارم
۴

رررررروزگارم

دوستان چه رنگیو به من میدی ؟
۶

دوستان چه رنگیو به من میدی ؟