خدایش این الویه شبیه تبلیغشه ؟ بعد میگن چرا امار طلاق زیاد ش...
۱۰

خدایش این الویه شبیه تبلیغشه ؟ بعد میگن چرا امار طلاق زیاد ش...

بلال هم بود بلال های قدیم
۱۶

بلال هم بود بلال های قدیم

تبریک زغال و تنباکو و قلیان هم جز صنایع دستی شد
۸

تبریک زغال و تنباکو و قلیان هم جز صنایع دستی شد

تشنه بودم با خوشحالی رفتم طرف اب سرد کناما لیوانی نبود به خد...
۱۳

تشنه بودم با خوشحالی رفتم طرف اب سرد کناما لیوانی نبود به خد...

در خیابان دیدمشبا کوله از بار سنگین زباله ها بر دوششگقتم ببی...
۴

در خیابان دیدمشبا کوله از بار سنگین زباله ها بر دوششگقتم ببی...

و خدا ادم را افرید و از روح خود در او دمیدولی نمیدانم چرا تم...

و خدا ادم را افرید و از روح خود در او دمیدولی نمیدانم چرا تم...

همه می ایند و میروندبی اعتنا به باربری خستهخسته از این همه ا...
۲

همه می ایند و میروندبی اعتنا به باربری خستهخسته از این همه ا...

سلام بر تو مرد کوچکسلام بر تو که با غیرت مردانه ات ایستادهای...
۳

سلام بر تو مرد کوچکسلام بر تو که با غیرت مردانه ات ایستادهای...

اگر انسانها بدانند فرصت با هم بودن چقدر محدود است ,محبتشان ن...
۱۷

اگر انسانها بدانند فرصت با هم بودن چقدر محدود است ,محبتشان ن...

اگر انسانها بدانند فرصت با هم بودن چقدر محدود است ,محبتشان ن...
۱۰

اگر انسانها بدانند فرصت با هم بودن چقدر محدود است ,محبتشان ن...

سنش بیشتر از نه سال نبوداما غم تو صورتش به اندازه یه مرد مسن...
۵

سنش بیشتر از نه سال نبوداما غم تو صورتش به اندازه یه مرد مسن...

خیلی قشنگهخودم بغضم گرفتگفتم شما هم کمی بغض کنید
۶

خیلی قشنگهخودم بغضم گرفتگفتم شما هم کمی بغض کنید

نذر کردم برای پرنده ها هر روز دونه بریزمتا تو این زمونه دیده...
۸

نذر کردم برای پرنده ها هر روز دونه بریزمتا تو این زمونه دیده...

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﻪﻣﺎﺭﻣﻮﻟﮏ ﺗﻮ ﺍﺗ...
۶

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﻪﻣﺎﺭﻣﻮﻟﮏ ﺗﻮ ﺍﺗ...

نظر شما چیه?
۷

نظر شما چیه?

پند خوبیه
۶

پند خوبیه

اینم یه کار قشنگ
۴

اینم یه کار قشنگ

دنیای بی وفاییهخدا مینوسهما اجبارا اطاعت میکنیممادری جوان کو...
۲۰

دنیای بی وفاییهخدا مینوسهما اجبارا اطاعت میکنیممادری جوان کو...

) ) )توجه(((به عکس فوق خوب دقت کنیدچه میبینید?منظره,گل,یه ژس...
۳

) ) )توجه(((به عکس فوق خوب دقت کنیدچه میبینید?منظره,گل,یه ژس...

این هنر نمایی دوستمهمیگه هزینه ها بالا رفتهاز چایی کیسه ای 7...
۳

این هنر نمایی دوستمهمیگه هزینه ها بالا رفتهاز چایی کیسه ای 7...