جماعتِ حالی ب حالی

hamidahooo

ما فراموش شدگانیم جز نعره سلاحی نیست
ما زنده کفن شدگانیم جز دریدن راهی نیست
خدا را ببر از یاد که بر او پناهی نیست
معجزکی در کار نیست ما کشتی شکستگانیم
ای باد شرط برخیز
نجات دهنده مُرده است.

اگر كسي را تحقير كردي، معنايش اين است كه خودت بي شخصيت هستي....
۲۲

اگر كسي را تحقير كردي، معنايش اين است كه خودت بي شخصيت هستي....

هر كس براي يك و يا دو روز ميهمان به شمار مي رود و روز سوم، ف...
۶

هر كس براي يك و يا دو روز ميهمان به شمار مي رود و روز سوم، ف...

هرگز درباره هيچ كس قضاوت نكنيد، مگر آنكه خود را به جاي او بگ...
۲

هرگز درباره هيچ كس قضاوت نكنيد، مگر آنكه خود را به جاي او بگ...

آتش را نمي توان با آتش خاموش كرد.(مثل يوناني)
۱

آتش را نمي توان با آتش خاموش كرد.(مثل يوناني)

اگر به پسرت ماهي بدهي، براي يك روز، او را سير مي‌كني، ولي اگ...
۸

اگر به پسرت ماهي بدهي، براي يك روز، او را سير مي‌كني، ولي اگ...

ديدار، آغاز جدايي است.(مثل ژاپني)
۲

ديدار، آغاز جدايي است.(مثل ژاپني)

هرچه آهسته تر بروي زودتر مي رسي.(مثل ژاپني)

هرچه آهسته تر بروي زودتر مي رسي.(مثل ژاپني)

از پيروزي، كمتر مي توان آموخت و از شكست، بسيار.(مثل ژاپني)

از پيروزي، كمتر مي توان آموخت و از شكست، بسيار.(مثل ژاپني)

كسي كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قايل نيست....

كسي كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قايل نيست....

چه بر حق باشي چه نباشي، اهميتي ندارد. اگر پول نداشته باشي، خ...
۲

چه بر حق باشي چه نباشي، اهميتي ندارد. اگر پول نداشته باشي، خ...

اگر مي خواهي بداني چه بوده اي، بنگر كه چه هستي و اگر مي خواه...

اگر مي خواهي بداني چه بوده اي، بنگر كه چه هستي و اگر مي خواه...

اگر براي خاموش كردن آتش مي روي، لباس علفي بر تن مكن.(مثل چين...
۱۱

اگر براي خاموش كردن آتش مي روي، لباس علفي بر تن مكن.(مثل چين...

مردي كه كوه را از ميان برداشت، كسي بود كه شروع به برداشتن سن...

مردي كه كوه را از ميان برداشت، كسي بود كه شروع به برداشتن سن...

هزار بار گوش بده و بيش از يكبار سخن مگو. (مثل چيني)
۱

هزار بار گوش بده و بيش از يكبار سخن مگو. (مثل چيني)

اگر مي خواهيد قدرتمند شويد، وانمود كنيد كه قدرتمند هستيد. (م...
۱

اگر مي خواهيد قدرتمند شويد، وانمود كنيد كه قدرتمند هستيد. (م...

به عکس نگاه کنید و جای خالی را پُر کنید؟اگه یه روزی ویسگون ب...
۶۲

به عکس نگاه کنید و جای خالی را پُر کنید؟اگه یه روزی ویسگون ب...

تنها وظیفه ی انسان عشق ورزیدن استنیچه ✿
۷

تنها وظیفه ی انسان عشق ورزیدن استنیچه ✿

مدل مو در این حد!..سلوم ✿
۱۰

مدل مو در این حد!..سلوم ✿

♥ چه بی تابانه میخواهمـت ♥ ✿ ای دوریــــــــــــت ✿♥ آزمون ت...
۸

♥ چه بی تابانه میخواهمـت ♥ ✿ ای دوریــــــــــــت ✿♥ آزمون ت...

✿ در بـی ستاره تـرین شـبها ✿✿ لبخندت را آتش بازی کردم✿
۳

✿ در بـی ستاره تـرین شـبها ✿✿ لبخندت را آتش بازی کردم✿