حمید

hamidooo

امتیاز
1380
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

ستاره ها هیچوقت از یادآسمان نمیروند!بگذار دل من آسمان باشد و...

2

ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪﻩ !ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻥ :...

4

بگید لطفا.

کیا دوست دارن الان اینجا باشن؟

خدا شکرت

1

خوشتیپه

1

حقیقت تلخ