@reza.ir

hamidreza4101

* گرنگهدارمن آنست ک میدانم
شیشه رادربغل سنگ نگه میدارد*
تاریخ ورود به ویس فروردین ۹۹
رضا اصفهان
دانشجو🌻
🌹
🍄
🌹🌻🌵🌿🌼🌸

امتیاز
55740
دنبال کننده
1867
دنبال شونده
178
1

یکی از خوشمزه هام

ترس و تحریم

2

اعتماد کن ب خدا #خاص

1

عشق درکمین است بدان

1

با عشق😘

7

خدایا شکرتو کردن کوچکترین کاریست ک میتوانم انجام دهم این همه...

توخود حدیث مفصل خوان ازین مجمل

اراده میخواهد دل کندن از کسی ک تموم زندگیت شده متنفرم ازهرچی...

توکل کن ضرر نمیکنی!

علی.. شاه مردان شیر خدا مظهر عدالت درعجبم چه ناممش ...

12

دیروز در طبیعت اطراف کوهپایه اصفهان

درهمه حال چشم امید ب رأفت الهی داشته باشیم

19

خدایا گناهانم را دراین ماه مبارک ببخش و مرا شامل لطف بیکرانت...

3

پسته.. برای یک دورهمی شبانه

زندگی زیباست ب شرطی ک خوش بین باشیم و زیاد جدی نگیریمش

5

ب یاد این مثل افتادم.. سیب سرخ واسه دست چلاق خوبه💤💤💤💤💤💤💤💤💤

➡⬅↔↔↔↔↔↔↔↔بی دغدغه و فارغ از اغیار↔↔↔↔↔↔

1

این جمله غوغا میکنه هرروز به عشقمون باید بگیم

بدون شرح...قابل توجه بعضی آدم ها