بر چهــره ی گـــل نسيـم نــــوروز خــوش است در صحــنِ چمــن ...
۵

بر چهــره ی گـــل نسيـم نــــوروز خــوش است در صحــنِ چمــن ...

خخخخخخخخ
۱۲

خخخخخخخخ

تزيين ماشين عروس.شيك و ساده.....
۳

تزيين ماشين عروس.شيك و ساده.....

خدايي نه محشره.نه خدا وكيلي.....
۳

خدايي نه محشره.نه خدا وكيلي.....

يه بوت خوشكل ديكه

يه بوت خوشكل ديكه

ديكه نوبتي هم باشه نوبت منه جندتا عكس توب بزارمخوب اولش بايه...

ديكه نوبتي هم باشه نوبت منه جندتا عكس توب بزارمخوب اولش بايه...

تزيين سالاد الويه.دلم خواست خو :(
۳۸

تزيين سالاد الويه.دلم خواست خو :(

صحن كوثر حرم امام رضا(ع)انشالله شما هم بطلبه
۲۷

صحن كوثر حرم امام رضا(ع)انشالله شما هم بطلبه

فكر نميكني اكر او دوتا سنك بهم بزني من و خودتو همه ميفرستي ه...

فكر نميكني اكر او دوتا سنك بهم بزني من و خودتو همه ميفرستي ه...

جه لجش كرفته ههههههه

جه لجش كرفته ههههههه

جدال ذرت و ساندويج

جدال ذرت و ساندويج

بازم يه نيم بوت خوشكل
۱۳

بازم يه نيم بوت خوشكل

دعواي كفش با روفرشي ....

دعواي كفش با روفرشي ....

جون مادرت يه وقتي عطسه نكني ها

جون مادرت يه وقتي عطسه نكني ها

فكر نميكني اكر اون دوتارو بهم بزني همه ميريم تو هوا؟!؟

فكر نميكني اكر اون دوتارو بهم بزني همه ميريم تو هوا؟!؟

من كه حيفم مياد اين طرح خراب كنم ولش كن اصلا
۸

من كه حيفم مياد اين طرح خراب كنم ولش كن اصلا

واي من اينو ميخوام :(
۵

واي من اينو ميخوام :(

مدلش قشنكه؟
۴

مدلش قشنكه؟

از مدل مو خيلي خوشم مياد
۳

از مدل مو خيلي خوشم مياد

بالتو قشنكيه نه؟
۴

بالتو قشنكيه نه؟