هـــــانے

hani.201515

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم
کسانی که درونم را میبنند برایم کافیند.
برای آنهایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم
باخود میگویم بگذار همان بیرون بمانند!!!!

کسی دوستت داشت میتونه اینجا ....
۱

کسی دوستت داشت میتونه اینجا ....

دیــــگع هـــــیـــچــــ حــــســــیــــ تـــو وجـــــــوـــ...
۴

دیــــگع هـــــیـــچــــ حــــســــیــــ تـــو وجـــــــوـــ...

این بیقراری ها دست من نیست
بـاور کـن
عاقل ترین آدمها هم گاهـ...
۱

این بیقراری ها دست من نیست بـاور کـن عاقل ترین آدمها هم گاهـ...

گاهــی حــ ـس مـی کنـم
عشـ ــق را نِسیـ ــه به مـ ـن داده ای...

گاهــی حــ ـس مـی کنـم عشـ ــق را نِسیـ ــه به مـ ـن داده ای...

درد داره

یکی می شه همه ی زندگیت

ولی هیچ جای زندگیت حضور ند...
۱

درد داره یکی می شه همه ی زندگیت ولی هیچ جای زندگیت حضور ند...

دیگر به همه چیز شک کرده ام

می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــر...
۲

دیگر به همه چیز شک کرده ام می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــر...

سرم سنگینی حرفی را دارد

که توان گفتنم نیست

زبانم دنبال فرص...
۱

سرم سنگینی حرفی را دارد که توان گفتنم نیست زبانم دنبال فرص...

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی

اگر کسی نباشد که با یاد...
۴

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی اگر کسی نباشد که با یاد...

چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است

وقتی تو یک ثانیه هم در کن...
۱

چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است وقتی تو یک ثانیه هم در کن...

بغض که کنم

حتی اگر دنیا را هم بیاورن

چیزی بجز آغوش او آرام...
۷

بغض که کنم حتی اگر دنیا را هم بیاورن چیزی بجز آغوش او آرام...

ببین مشتی ،حرف از مردونگی نزن 
تو ی مرد پیدا کن !خودم زنش می...
۸

ببین مشتی ،حرف از مردونگی نزن تو ی مرد پیدا کن !خودم زنش می...

بهترین تعریف عشق که تا حالا شنیدم............عشق یعنی ترس از...

بهترین تعریف عشق که تا حالا شنیدم............عشق یعنی ترس از...

:black_left-pointing_double_triangle: اگه صد نفر هم بیان توی...
۲

:black_left-pointing_double_triangle: اگه صد نفر هم بیان توی...

با هم که قدم می زنیمحسودی اش می شود آفتابنه که هیچگاه!!! قدم...
۱

با هم که قدم می زنیمحسودی اش می شود آفتابنه که هیچگاه!!! قدم...

تمام ناگفته هایم در این جمله تعبیر می شوند:بی تو آینده ناخوش...
۶

تمام ناگفته هایم در این جمله تعبیر می شوند:بی تو آینده ناخوش...

خیالت راحت !
من جـز آغوش تو حتـے به دیوار هم تکیه نمے کــنــ...
۱

خیالت راحت ! من جـز آغوش تو حتـے به دیوار هم تکیه نمے کــنــ...