گاهی زندگی کردن،بیشتر از خودکشی کردندل و جرأت می‌خواهد...!• ...
۰

گاهی زندگی کردن،بیشتر از خودکشی کردندل و جرأت می‌خواهد...!• ...

ما به روش خودمون عاشق هم هستیم... #دپرس #عشق #متن #دیوونه #س...
۱

ما به روش خودمون عاشق هم هستیم... #دپرس #عشق #متن #دیوونه #س...

ما ادما هممون دیوونه ایم فقط بعضیا جرات ابرازشو ندارن."Stone...
۲

ما ادما هممون دیوونه ایم فقط بعضیا جرات ابرازشو ندارن."Stone...

من آموخته ام که مردم فراموش خواهند کرد شما چه گفتید... فرامو...
۱

من آموخته ام که مردم فراموش خواهند کرد شما چه گفتید... فرامو...

خاطره‌ها هیچوقت از بین نمیرن.فقط زیر خاطره‌های جدید‌تر دفن م...
۳

خاطره‌ها هیچوقت از بین نمیرن.فقط زیر خاطره‌های جدید‌تر دفن م...

وقتی می رفت، پشتِ سرش را نگاه نکرد.قدم هایش را محکم بر می دا...
۰

وقتی می رفت، پشتِ سرش را نگاه نکرد.قدم هایش را محکم بر می دا...

عشق حد وسط ندارد،یا نابود میکند یا نجات میدهد !  #ویکتور_هوگ...
۰

عشق حد وسط ندارد،یا نابود میکند یا نجات میدهد ! #ویکتور_هوگ...

حالا ک دنیا شعور بهم رسوندن ادمارو ندارهخودتون حمت کنید و سه...
۱

حالا ک دنیا شعور بهم رسوندن ادمارو ندارهخودتون حمت کنید و سه...