به روزگار گفتم : چرا رو چرخ وفلک تو بعضیا بالان و بعضیا پایی...

به روزگار گفتم : چرا رو چرخ وفلک تو بعضیا بالان و بعضیا پایی...

قلب بعضی ها بو پا گرفته....از بس توش رفت و آمد زیاده.

قلب بعضی ها بو پا گرفته....از بس توش رفت و آمد زیاده.

زیر بارانم با چتر …تنها بینی سرخم لو میدهد مرا که باریده ام ...

زیر بارانم با چتر …تنها بینی سرخم لو میدهد مرا که باریده ام ...

.گاهی بی صدا نگاهت میکنم …مرا ببخش برای این نگاه های پنهانی ...

.گاهی بی صدا نگاهت میکنم …مرا ببخش برای این نگاه های پنهانی ...

در اروپا دخترا بیرون میرن با کمی آرایشدر ایران آرایش بیرون م...
۱

در اروپا دخترا بیرون میرن با کمی آرایشدر ایران آرایش بیرون م...

من؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۳

من؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زنه میگه شوهرمو فرستاده بودم سیب زمینی بخره تریلی شوهرمو زیر...
۱

زنه میگه شوهرمو فرستاده بودم سیب زمینی بخره تریلی شوهرمو زیر...

میگن تو آبادان در ایام کریسمس"کاکا نوئل" در خونه ها رو میزنه...
۱

میگن تو آبادان در ایام کریسمس"کاکا نوئل" در خونه ها رو میزنه...

مریم حیدر زاده تو یکی از دکلمه هاش میگه:تا وقتی بیای یه چشمم...

مریم حیدر زاده تو یکی از دکلمه هاش میگه:تا وقتی بیای یه چشمم...