harfhaye_man1

harfhaye_man1

خسته از نداشتن رفیق، خسته از این که نمی فهمم از کجا اومدم و قراره کجا برم!

عاشورا تمام شد.به خانه هایتان بروید.مهیا شوید برای همه انچه ...

عاشورا تمام شد.به خانه هایتان بروید.مهیا شوید برای همه انچه ...

عاشورا تمام شد.به خانه هایتان بروید.مهیا شوید برای همه انچه ...

عاشورا تمام شد.به خانه هایتان بروید.مهیا شوید برای همه انچه ...

میدانی...تقصیر خودمان است...خودمان گَند زدیم به عشق های امرو...

میدانی...تقصیر خودمان است...خودمان گَند زدیم به عشق های امرو...

#دیالوگاز وقتی طلعت رفته از دل و دماغ افتادم. وقتی پهلوم بود...

#دیالوگاز وقتی طلعت رفته از دل و دماغ افتادم. وقتی پهلوم بود...

کدام یک #خائن تر است؟آن کسی که در آغوش #تو، میل آغوش #دیگری ...

کدام یک #خائن تر است؟آن کسی که در آغوش #تو، میل آغوش #دیگری ...

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می‌شود تا پالتو پوست ...

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می‌شود تا پالتو پوست ...

اگر تو #ثروتمند باشی، #سرما یک نوع #تفریح می‌شود تا پالتو پو...

اگر تو #ثروتمند باشی، #سرما یک نوع #تفریح می‌شود تا پالتو پو...

تمام #خیابانها را زیر پا گذاشتم،هیچ جا "#سیانور" نداشت!#برگش...

تمام #خیابانها را زیر پا گذاشتم،هیچ جا "#سیانور" نداشت!#برگش...

#کاش مسیر حرکت #ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ #ﺍﺭﺑﻌﯿـﻦ ازمحله های محرومان #ایران می...

#کاش مسیر حرکت #ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ #ﺍﺭﺑﻌﯿـﻦ ازمحله های محرومان #ایران می...

من خیلی #کارها کردم برای #فراموش کردنت؛از #شب بیداری هایم بگ...

من خیلی #کارها کردم برای #فراموش کردنت؛از #شب بیداری هایم بگ...

‏امن ترین جای #دنیا توی‌ بچگی، زیر #چادر مامان بود..

‏امن ترین جای #دنیا توی‌ بچگی، زیر #چادر مامان بود..

دیگر به راستی می‌دانم که درد یعنی چه. درد به معنای کتک خوردن...

دیگر به راستی می‌دانم که درد یعنی چه. درد به معنای کتک خوردن...

زمان هیچ گاه دردی را درمان نکرده...این ما هستیم که به مرور ب...

زمان هیچ گاه دردی را درمان نکرده...این ما هستیم که به مرور ب...

آمدی، قصه ببافی که موجّه بروی ؟ در نزن! رفته ام از خویش،کسی ...

آمدی، قصه ببافی که موجّه بروی ؟ در نزن! رفته ام از خویش،کسی ...