اخر و عاقبت هر دو!
۵

اخر و عاقبت هر دو!

خیلی زیباست
۲

خیلی زیباست

تقدیم دوستان ویسگونی
۱

تقدیم دوستان ویسگونی

اگه عکس شکیرا بود صد لایک میگرفت اما این سرباز فدارکار....
۵

اگه عکس شکیرا بود صد لایک میگرفت اما این سرباز فدارکار....

نظر شما؟
۳

نظر شما؟

بدون شرح
۱

بدون شرح

نصف خر نصف گوره خر
۱

نصف خر نصف گوره خر

از عجایب هفتگانه! در ایران
۱

از عجایب هفتگانه! در ایران

مسجد بسیار زیبا به شکل کشتی حضرت نوح در پاکستان
۱

مسجد بسیار زیبا به شکل کشتی حضرت نوح در پاکستان

حذف استقلال توسط اخرین تیم لیگ

حذف استقلال توسط اخرین تیم لیگ

بی نظیره بچه ها!

بی نظیره بچه ها!

کردها سر نمی برند بلکه سر خود را میزنند تا سر انسانیت بلند ب...
۳

کردها سر نمی برند بلکه سر خود را میزنند تا سر انسانیت بلند ب...

بدون شرح

بدون شرح

بجه ها گاز شهرمون قطع شده:دور این بخاری نشستیم
۲

بجه ها گاز شهرمون قطع شده:دور این بخاری نشستیم

خوشکله
۱

خوشکله

چه با حال

چه با حال

بدون شرح
۱

بدون شرح

به خلاقیتش چند لایک میدید
۲

به خلاقیتش چند لایک میدید

امروز روز انتقامه
۱

امروز روز انتقامه

آمین

آمین