حسن

hasan619

اگه جنبه نداری یا شوخی سرت نمیشه خواهشا نه کامنت بزار نه بلایک نه دنبال کن

امتیاز
2354530
دنبال کننده
820
دنبال شونده
178
21

خخخهخخهخهخخخ

3

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﻣﻴﭙﺮﺳیﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ ؟؟ﻣﻴﮕﻪ : ﻣﺎ ﺍﺻﺎﻟﺘ...

طرف شماره زن دومشو رو تو تلفنش بنام« باطری ضعیف است»"low bat...

3

خواهر نیست که بلایه جونه

124

شکایت به خاطر دزدیدن 8 تا نارنج