سوگند

hasann

در حال آموختن اما نفهم باشى رنج ندارى ها

امتیاز
116790
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

بدون شرح...

5

مرد سالارى واى واى......

2

باااااااااااران.........

1

آره عزيزم......

خووووووووب.... ميتونن

1

بياييم.......

اى قوم به حج رفته کجاييد کجاييد. معشوقه همينجاست ب...

8

بنازم به غيرتت.... نه عين خيلى ها که از هر راهى ثروت کسب ميک...

3

چى بگم.........

5

واااااااااى چقدر خوشحالم.......

57

بعضيا شايد ظاهرشون خوب باشه اما رفتارشون وفکرشون قفسيه براى ...

31

تاب تاب عباسى خدا منو نندازى اگه خواستى بندازى تو بغل بابا ...

48

همه کسايکه بى ريا.ساده. مهربون راستگووباحالن دوستشون دارم .....

31

اى واى دلم....

15

نميشه ذات خراب رو کاري براش کرد

9

تعداد کدام گروه بيشترند.....

7

حواسش بتو نيست......

6

اسطوره آزادى وگذشت....

40

پدرى که لرزش دستش ديگه چيزى از چاى توى استکان باقى نگذاشته و...

26

دوستان سلاااااااااااام من چند روزى نبودم اووووووومدم......