نسخه وب بازار مستقیم

آخرتش_مات (۱ تصویر)

#کیش_و_مات # با دفن یک #منکر، هزاران #معروف می روید #شهداء قبل از #تیر-خوردن ، #شیطان را #تیرباران کرده بودند. #محیط_زیست #آلوده نیست، #زیست ما آلوده است. #کوتاهی از دیگران نیست، ما کوتاه نمی آئیم. ...

#کیش_و_مات # با دفن یک #منکر، هزاران #معروف می روید #شهداء قبل از #تیر-خوردن ، #شیطان را #تیرباران کرده بودند. #محیط_زیست #آلوده نیست، #زیست ما آلوده است. #کوتاهی از دیگران نیست، ما کوتاه نمی آئیم. # کسی که #دنیایش_کیش شد، #آخرتش_مات می شود. #حسن_مددخانی . #خانه_خوبان . ش 93 ص ...