نسخه وب بازار مستقیم

آدم‌هایی (۶ تصویر)

در این #دنیا #آدم‌هایی که بیشتر بدانند آرام‌تر و ساکت‌ترند ... #الیف_شافاک

در این #دنیا #آدم‌هایی که بیشتر بدانند آرام‌تر و ساکت‌ترند ... #الیف_شافاک

لحظاتی #هست که زندگی #آدم‌هایی را از هم جدا می‌کند ! فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم‌ اند..!! #پائولو کوئیلو

لحظاتی #هست که زندگی #آدم‌هایی را از هم جدا می‌کند ! فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم‌ اند..!! #پائولو کوئیلو

#تولدم_مبارک 🎂 #تولدم شد و یک ‌سال دیگه هم گذشت… اولش همه شبیه هم هستیم،کوچولو و کچل! حتی صداهامون هم شبیه به هم‌دیگه‌ست. با اولین گریه بازی شروع می‌شه هی بزرگ می‌شیم بزرگ و بزرگ‌تر ...

#تولدم_مبارک 🎂 #تولدم شد و یک ‌سال دیگه هم گذشت… اولش همه شبیه هم هستیم،کوچولو و کچل! حتی صداهامون هم شبیه به هم‌دیگه‌ست. با اولین گریه بازی شروع می‌شه هی بزرگ می‌شیم بزرگ و بزرگ‌تر اون‌قدر بزرگ که یادمون می‌ره یه روز کوچولو بودیم! دیگه هیچ چیزی‌مون شبیه به هم ...

تولدم مبارک #تولدم شد و یک ‌سال دیگه هم گذشت… اولش همه شبیه هم هستیم،کوچولو و کچل! حتی صداهامون هم شبیه به هم‌دیگه‌ست. با اولین گریه بازی شروع می‌شه هی بزرگ می‌شیم بزرگ و بزرگ‌تر ...

تولدم مبارک #تولدم شد و یک ‌سال دیگه هم گذشت… اولش همه شبیه هم هستیم،کوچولو و کچل! حتی صداهامون هم شبیه به هم‌دیگه‌ست. با اولین گریه بازی شروع می‌شه هی بزرگ می‌شیم بزرگ و بزرگ‌تر اون‌قدر بزرگ که یادمون می‌ره یه روز کوچولو بودیم! دیگه هیچ چیزی‌مون شبیه به هم ...

#یهویی_تولدم_مبااارک🎂 😍 #تولدم شد و یک ‌سال دیگه هم گذشت… اولش همه شبیه هم هستیم،کوچولو و کچل! حتی صداهامون هم شبیه به هم‌دیگه‌ست. با اولین گریه بازی شروع می‌شه هی بزرگ می‌شیم بزرگ و بزرگ‌تر ...

#یهویی_تولدم_مبااارک🎂 😍 #تولدم شد و یک ‌سال دیگه هم گذشت… اولش همه شبیه هم هستیم،کوچولو و کچل! حتی صداهامون هم شبیه به هم‌دیگه‌ست. با اولین گریه بازی شروع می‌شه هی بزرگ می‌شیم بزرگ و بزرگ‌تر اون‌قدر بزرگ که یادمون می‌ره یه روز کوچولو بودیم! دیگه هیچ چیزی‌مون شبیه به هم ...

#همیشه درباره‌ی #آدم‌هایی که #عاشقشان هستیم، دو بار #خودمان را #فریب می‌دهیم، ابتدا برای #مزیتهایشان و سپس برای #نقایصشان ...!
عکس بلند

#همیشه درباره‌ی #آدم‌هایی که #عاشقشان هستیم، دو بار #خودمان را #فریب می‌دهیم، ابتدا برای #مزیتهایشان و سپس برای #نقایصشان ...!