آدم‌ها (۱۲ تصویر)

اون‌قدر آدم‌ها قبل من و تو غصه خوردن،
لب پنجره سیگار کشیدن، ...
۰

اون‌قدر آدم‌ها قبل من و تو غصه خوردن، لب پنجره سیگار کشیدن، ...

بالاخره در #زندگی هر آدمی ؛یک نفر پیدا می‌شود که بی مقدمه آم...
۰

بالاخره در #زندگی هر آدمی ؛یک نفر پیدا می‌شود که بی مقدمه آم...

قهرمانان المپیک کتاب ها.....:books:پرمخاطب‌ترین آثار داستانی...
۰

قهرمانان المپیک کتاب ها.....:books:پرمخاطب‌ترین آثار داستانی...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤هر کسی #شاید یه #آهنگ داشته باشه ...که مدت‌هاست #...
۱

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤هر کسی #شاید یه #آهنگ داشته باشه ...که مدت‌هاست #...

#آدم‌ها مانند #پنجره‌هایی با شیشه‌های رنگی‌اند ، وقتی آفتاب ...
۰

#آدم‌ها مانند #پنجره‌هایی با شیشه‌های رنگی‌اند ، وقتی آفتاب ...

#آدم‌ها مانند #پنجره‌هایی با شیشه‌های رنگی‌اند ، وقتی آفتاب ...
۰

#آدم‌ها مانند #پنجره‌هایی با شیشه‌های رنگی‌اند ، وقتی آفتاب ...

بَـعضی #تَـــرانِـه‌ها را،#دوســت داری چَــندبار #بِــشنوی،ب...
۶

بَـعضی #تَـــرانِـه‌ها را،#دوســت داری چَــندبار #بِــشنوی،ب...

‌:white_small_square:️| #انسان_گوسفند_نما |:black_small_squa...
۵

‌:white_small_square:️| #انسان_گوسفند_نما |:black_small_squa...