آرامشم (۲۲۹ تصویر)

.         •قَلب قَلبِ خودَمه♡•    اما ضَربانش و...
۱

. •قَلب قَلبِ خودَمه♡• اما ضَربانش و...

+ چه صنمی باهاش داری؟‏- باهاش خودمم، باهام خودشه، بی‌فکر و ن...

+ چه صنمی باهاش داری؟‏- باهاش خودمم، باهام خودشه، بی‌فکر و ن...

طبق معمول دارم از تو مینویسممیدونم فراموشت شدم ولی قبول کن ف...

طبق معمول دارم از تو مینویسممیدونم فراموشت شدم ولی قبول کن ف...

هزار سال میان جنگل ستاره‌هاپی تو گشته‌امستاره‌ای نگفت کزاین ...
۸

هزار سال میان جنگل ستاره‌هاپی تو گشته‌امستاره‌ای نگفت کزاین ...

#آرامشم #عاشقانه❤ #عکس_نوشته👌 #عاشقانه

#آرامشم #عاشقانه❤ #عکس_نوشته👌 #عاشقانه

#آرامشم آرامش جانی ، این بهترین تعبیر از تمامی توست
۳

#آرامشم آرامش جانی ، این بهترین تعبیر از تمامی توست

#آرامشم
۳

#آرامشم

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آق...
۴

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آق...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آق...
۳

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آق...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آق...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آق...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آق...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آق...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آق...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آق...