آرزو (۵۴۴ تصویر)

یه آرزو کنین..یه آرزوی قشنگ😍🙏💫#آرزو#خاص#عکس_نوشته#قشنگ_گرافی
۱۵

یه آرزو کنین..یه آرزوی قشنگ😍🙏💫#آرزو#خاص#عکس_نوشته#قشنگ_گرافی

خیانت
۲

خیانت

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...
۵

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...

آرزو داشتن نشانه چیست
۰

آرزو داشتن نشانه چیست

تاکجایِ باد #آرزو ها را عبور باید دادکه دامنِ رویاییِ #شعرها...
۸

تاکجایِ باد #آرزو ها را عبور باید دادکه دامنِ رویاییِ #شعرها...

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...
۳

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...
۳

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام
۱

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...
۷

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...
۲

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...
۸

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...

#حدیث #امیرالمؤمنین #آرزو #رنج #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_...
۰

#حدیث #امیرالمؤمنین #آرزو #رنج #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_...

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...
۲

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...
۰

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...

#آرزو #دعا #حاجت #شهید #زیارت #زیارت_عاشورا #بیست_پنجم_شوّال...
۰

#آرزو #دعا #حاجت #شهید #زیارت #زیارت_عاشورا #بیست_پنجم_شوّال...

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...
۰

#متن #عکس_نوشته #انگلیسی #تکست #سخنان_بزرگان #حکایت #پند #عا...