آریایی (۳۱۴ تصویر)

‏تو حرم امام رضا اذون ک میدن درای صحنا رو میبندن ک همه راحت ...
۰

‏تو حرم امام رضا اذون ک میدن درای صحنا رو میبندن ک همه راحت ...

اجاره پشت بام که چیزی نیس، رضا پهلوی اونور آب، برانداز اجاره...
۰

اجاره پشت بام که چیزی نیس، رضا پهلوی اونور آب، برانداز اجاره...

ناز شصتت #آریایی!#مزدور #رضا_شاه #قداست_زدایی_پهلوی #قضاوت_ب...
۱

ناز شصتت #آریایی!#مزدور #رضا_شاه #قداست_زدایی_پهلوی #قضاوت_ب...

🔶بالاخره با آمریکا مقایسه بکنیم یا نکنیم؟! 🤔😐#آمریکا #گرانی ...
۶

🔶بالاخره با آمریکا مقایسه بکنیم یا نکنیم؟! 🤔😐#آمریکا #گرانی ...

شهید نسیم افغانی که بود
۰

شهید نسیم افغانی که بود

فریب نخوریم.
۱

فریب نخوریم.

کاسه لیسی غرب  غرب گدایان
۰

کاسه لیسی غرب غرب گدایان

🔶 جمهوری اسلامی برای افغانها چه کرده؟ 👆بعضی راه افتاده اند ن...
۵

🔶 جمهوری اسلامی برای افغانها چه کرده؟ 👆بعضی راه افتاده اند ن...

قهرمان من #تام_هارندال #عکاس و #خبرنگار #انگلیسیزندگی در #ان...
۰

قهرمان من #تام_هارندال #عکاس و #خبرنگار #انگلیسیزندگی در #ان...

قهرمان من #تام_هارندال #عکاس و #خبرنگار #انگلیسیزندگی در #ان...
۰

قهرمان من #تام_هارندال #عکاس و #خبرنگار #انگلیسیزندگی در #ان...

قهرمان من #تام_هارندال #عکاس و #خبرنگار #انگلیسیزندگی در #ان...
۰

قهرمان من #تام_هارندال #عکاس و #خبرنگار #انگلیسیزندگی در #ان...

🔶 چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب اهلبیت(ع) شدند؟ نه #س...
۰

🔶 چرا اغلب #ایرانیان #شیعه و پیرو مکتب اهلبیت(ع) شدند؟ نه #س...

🔶 چرا #اجداد ما #ایرانیان از آئین #زرتشتی روی گرداندند و #مس...
۰

🔶 چرا #اجداد ما #ایرانیان از آئین #زرتشتی روی گرداندند و #مس...

🔶براندازها و تفاله های عصر #پهلوی در توییتر هشتگ "ابن ملجم م...
۲

🔶براندازها و تفاله های عصر #پهلوی در توییتر هشتگ "ابن ملجم م...

🔶براندازها و تفاله های عصر #پهلوی در توییتر هشتگ "ابن ملجم م...
۰

🔶براندازها و تفاله های عصر #پهلوی در توییتر هشتگ "ابن ملجم م...

⛔️ امروز روز نکبت است.. 72 سال از تاسیس رژیم تروریستی اسرائی...
۰

⛔️ امروز روز نکبت است.. 72 سال از تاسیس رژیم تروریستی اسرائی...

🔺 شوهرخاله ام #کرونا گرفته بود.. هزینه های #درمان را ببینید👆...
۰

🔺 شوهرخاله ام #کرونا گرفته بود.. هزینه های #درمان را ببینید👆...

🔺معروف است #هویدا در دادگاه انقلاب درباره عملکرد خود به قاضی...
۱

🔺معروف است #هویدا در دادگاه انقلاب درباره عملکرد خود به قاضی...

#اسلام #دین #مهربانی #عرب #آریایی #ایران #ایرانی #اعراب #قوم...
۴

#اسلام #دین #مهربانی #عرب #آریایی #ایران #ایرانی #اعراب #قوم...