نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آزادی_دروغین (۲ تصویر)

ایسم شناسی/اصول عقاید به سبک #سانیو😄 یه یارویی میره پیش فلانی یارو: فلانی، این

ایسم شناسی/اصول عقاید به سبک #سانیو😄 یه یارویی میره پیش فلانی یارو: فلانی، این"لیبرال"که میگن دقیقا چیه؟ *فلانی یه مشت میزنه تو صورت یارو* یارو: چته دیوونه بزنم سرویست کنم؟! فلانی: نمیتونی😐 لیبرالیسم یعنی هرکی آزاده هرکاری خواست بکنه، منم دلم خواست بزنمت ولی اگه تو دفاع کنی پس آزادی ...

#آزادی_دروغین #تتلو #امیر_تتلو #روحانی #رئیسی #نه_به_روحانی

#آزادی_دروغین #تتلو #امیر_تتلو #روحانی #رئیسی #نه_به_روحانی