آغوش (۶۳۹ تصویر)

پس زمینه دخترونه👧✨🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 ......

پس زمینه دخترونه👧✨🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 ......

پس زمینه دختر زیبا و گل ها💐👸🌼🌼🌸💮🌻🌺🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه...

پس زمینه دختر زیبا و گل ها💐👸🌼🌼🌸💮🌻🌺🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه...

پس زمینه دخترونه✨🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 .......

پس زمینه دخترونه✨🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞 .......

پس زمینه دختر زیبا و گل رز👧✨🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡...

پس زمینه دختر زیبا و گل رز👧✨🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡...

پس زمینه رز صورتی میکاپ هندوانه🍉🚺👸💄🌸👰👄🌸🍀👧✨🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛...
عکس بلند

پس زمینه رز صورتی میکاپ هندوانه🍉🚺👸💄🌸👰👄🌸🍀👧✨🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛...

نسل سوخته...#آغوش#عشق #عاشقانه #عاشقی #مهربان_باشیم #مهربانی...
۲

نسل سوخته...#آغوش#عشق #عاشقانه #عاشقی #مهربان_باشیم #مهربانی...

...عطرت هوا می شود برای نفسنامتضربآهنگ در قلب و چشمهایتآرا...

...عطرت هوا می شود برای نفسنامتضربآهنگ در قلب و چشمهایتآرا...

بدجور #هوس ڪرده‌ام ای ماه ڪه امشبدر محضر #آغوش تو مستانه بگر...

بدجور #هوس ڪرده‌ام ای ماه ڪه امشبدر محضر #آغوش تو مستانه بگر...

#آغوش باز کردیو من سراپــا مشتاق جهنم شـدم ......

#آغوش باز کردیو من سراپــا مشتاق جهنم شـدم ......

برایت #آغوش میشومو ؏ـطر تن داغت راتن پوش ؏ـشقم میےڪُنمو لحظہ...
۱۶

برایت #آغوش میشومو ؏ـطر تن داغت راتن پوش ؏ـشقم میےڪُنمو لحظہ...

دوست داشتنتجسم داشتن استو #تو تمام وقتبی آنکه بدانیدر #آغوش ...
۶

دوست داشتنتجسم داشتن استو #تو تمام وقتبی آنکه بدانیدر #آغوش ...

آن بهشتی که همه در طلبش معتکف اندمنِ کافر همه #شب با تو به #...
۲۲

آن بهشتی که همه در طلبش معتکف اندمنِ کافر همه #شب با تو به #...

براے خوابم #آغوش ٺوامن ٺرین #جاسٺآنجا #ڪھ هرم #نفس هایٺبهٺری...

براے خوابم #آغوش ٺوامن ٺرین #جاسٺآنجا #ڪھ هرم #نفس هایٺبهٺری...

#آغوش تو #عبادتگاهی ست          بی #طواف
۲

#آغوش تو #عبادتگاهی ست بی #طواف

#آغوش تو        #عبادتگاهی ست            ...

#آغوش تو #عبادتگاهی ست ...

اتفاقهایی توی #زندگی هستند که اگر #بیفتند#دست من را #میگیرند...
۱

اتفاقهایی توی #زندگی هستند که اگر #بیفتند#دست من را #میگیرند...