آناهیتا (۳۳۵ تصویر)

نَیامَدن هایَت را دوست دارم ،♡!مثلِ آمَدن هایَت نمی دانی آن ...
۱۳

نَیامَدن هایَت را دوست دارم ،♡!مثلِ آمَدن هایَت نمی دانی آن ...

پُر از حِسِ ناراحتی‌اَم وَلی عَمیق‌تَر که میشَم خالی‌ام، پُر...
۵

پُر از حِسِ ناراحتی‌اَم وَلی عَمیق‌تَر که میشَم خالی‌ام، پُر...

‏« بِهِت فِکر میکنم؛ و تو، دَست‌هاتو، بیشتَر و تَنگ‌تر، دورِ...
۱۸

‏« بِهِت فِکر میکنم؛ و تو، دَست‌هاتو، بیشتَر و تَنگ‌تر، دورِ...

چه شَب ها بی ثَمَر،تا صُبح بیداری و او هَرگز نمیدانَد،چه اَح...
۴

چه شَب ها بی ثَمَر،تا صُبح بیداری و او هَرگز نمیدانَد،چه اَح...

دراز کشیدن کَفِ اُتاقِ تاریک و زُل زدَن به سَقف به هَمراهِ آ...
۱۱

دراز کشیدن کَفِ اُتاقِ تاریک و زُل زدَن به سَقف به هَمراهِ آ...

و آخَرِش یکی از هَمین روزها رویِ شانه هایی که نَداریم ، به ا...
۱۶

و آخَرِش یکی از هَمین روزها رویِ شانه هایی که نَداریم ، به ا...

شاخِ خُشکیم به ما سَردیِ عالَم چه کُند؟!پیشِ ما بَرگ و بَری ...
۱۳

شاخِ خُشکیم به ما سَردیِ عالَم چه کُند؟!پیشِ ما بَرگ و بَری ...

به‌تَنهایی در غَم‌هایم می‌غَلتَم،پَس از آن دوباره سَرِپا می‌...
۲۱

به‌تَنهایی در غَم‌هایم می‌غَلتَم،پَس از آن دوباره سَرِپا می‌...

مَحمود دَرویش چِقَدر قَشنگ می‌گه:نه دوری که مُنتَظرت باشم ،و...
۶

مَحمود دَرویش چِقَدر قَشنگ می‌گه:نه دوری که مُنتَظرت باشم ،و...

شَمعِ رُخِ او بَس است در شبِ بی‌گاهِ مَن...♡!#مولانا🍂#آناهیت...

شَمعِ رُخِ او بَس است در شبِ بی‌گاهِ مَن...♡!#مولانا🍂#آناهیت...

نمی دانم میانِ ڪُدامین شَب ، از پاییز گُمت کردم،ڪه هَرڪجا را...

نمی دانم میانِ ڪُدامین شَب ، از پاییز گُمت کردم،ڪه هَرڪجا را...

میخواستَم مُنتَظرش بِذارم قَدرم رو بیشتر بدونه! با خودَم گفت...

میخواستَم مُنتَظرش بِذارم قَدرم رو بیشتر بدونه! با خودَم گفت...

مَن به عالَم و آدَم حَسودی میکنم!به اونی که زَنگ میزنه بِهِت...

مَن به عالَم و آدَم حَسودی میکنم!به اونی که زَنگ میزنه بِهِت...

هَر شَب،سَرَم را رویِ شانه اَت می گذارم...یادَم می اُفتَد نی...

هَر شَب،سَرَم را رویِ شانه اَت می گذارم...یادَم می اُفتَد نی...

هَمیشه قِصّه یِ شَب در هَمین خُلاصه شُده است،تو غَرقِ خوابی ...

هَمیشه قِصّه یِ شَب در هَمین خُلاصه شُده است،تو غَرقِ خوابی ...

یه روز وایساده بودیم جلو درِ حافظیه آخرایِ پاییز بود؛گُفت مَ...

یه روز وایساده بودیم جلو درِ حافظیه آخرایِ پاییز بود؛گُفت مَ...

شَهر بوىِ خوبى گِرفته،يا شال گَردَنَت را جايى جا گُذاشتى!يا ...

شَهر بوىِ خوبى گِرفته،يا شال گَردَنَت را جايى جا گُذاشتى!يا ...

بَعد از مَرحَله یِ "دیگه خوشحال نَشُدَن" یه مَرحَله یِ دیگه ...

بَعد از مَرحَله یِ "دیگه خوشحال نَشُدَن" یه مَرحَله یِ دیگه ...

اگه بخوام‌ بِگم حالِ این روزام چجوریه،بایَد یه خوابِ بَعد از...

اگه بخوام‌ بِگم حالِ این روزام چجوریه،بایَد یه خوابِ بَعد از...

ظُلمِ شَب را،شانه‌یِ دِلدار می‌بایَد ؛که نیست... ♥..‌《 برايِ...

ظُلمِ شَب را،شانه‌یِ دِلدار می‌بایَد ؛که نیست... ♥..‌《 برايِ...