آیت_الله_خامنه_ای (۱۶۲ تصویر)

#احکاماستفاده از شبکه های مجازی:می داند که اگر واردش شود ، م...
۰

#احکاماستفاده از شبکه های مجازی:می داند که اگر واردش شود ، م...

پیر ما گفت
۱

پیر ما گفت

🔺 شوهرخاله ام #کرونا گرفته بود.. هزینه های #درمان را ببینید👆...
۰

🔺 شوهرخاله ام #کرونا گرفته بود.. هزینه های #درمان را ببینید👆...

نقاشی خودم😊حضرت آیت الله خامنه ای: ماموریت بزرگ آن بزرگوار[ ...
۰

نقاشی خودم😊حضرت آیت الله خامنه ای: ماموریت بزرگ آن بزرگوار[ ...

🔶 #رهبر انقلاب: #غرب_وحشی زنده شد.. #کرونا چهره وحشی غرب را ...
۰

🔶 #رهبر انقلاب: #غرب_وحشی زنده شد.. #کرونا چهره وحشی غرب را ...

🔶 #رهبر انقلاب: #غرب_وحشی زنده شد.. #کرونا چهره وحشی غرب را ...
۰

🔶 #رهبر انقلاب: #غرب_وحشی زنده شد.. #کرونا چهره وحشی غرب را ...

🔶 #رهبر انقلاب: #غرب_وحشی زنده شد.. #کرونا چهره وحشی غرب را ...
۰

🔶 #رهبر انقلاب: #غرب_وحشی زنده شد.. #کرونا چهره وحشی غرب را ...

🔺 #آمریکاییها درباره #دشمنان_جنی چه میگویند؟غربی ها درباره د...
۰

🔺 #آمریکاییها درباره #دشمنان_جنی چه میگویند؟غربی ها درباره د...

🔴جنگ بیولوژیک بعدی و دشمنان جنی؟! غربی ها درباره دشمنان جنی ...
۰

🔴جنگ بیولوژیک بعدی و دشمنان جنی؟! غربی ها درباره دشمنان جنی ...

🔴جنگ بیولوژیک بعدی و دشمنان جنی؟! غربی ها درباره دشمنان جنی ...
۱

🔴جنگ بیولوژیک بعدی و دشمنان جنی؟! غربی ها درباره دشمنان جنی ...

🔶خداوندا سایه #رهبر هشیارمان را بر سرمان مستدام بدار.. وگرنه...
۱

🔶خداوندا سایه #رهبر هشیارمان را بر سرمان مستدام بدار.. وگرنه...

‏سال۹۴: رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید! سال۹۸: حو...
۱

‏سال۹۴: رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید! سال۹۸: حو...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...
۱

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆واک...
۲

خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆واک...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...
۰

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...
۰

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...
۱

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...
۰

🔴 خواندن #دعا برای رفع #کرونا؟ ! 👆 تو #ایران یا #آمریکا؟! 👆و...