احمدینژاد (۲۲ تصویر)

🔺 این جماعت فتنه گر، مثلا در حصرن 😐 خون کشته شده های فتنه 88...

🔺 این جماعت فتنه گر، مثلا در حصرن 😐 خون کشته شده های فتنه 88...

آخه احمق.. آخه نادان.. آمریکا اگه بیل زن بود، باغچه خودشو بی...
۱۲

آخه احمق.. آخه نادان.. آمریکا اگه بیل زن بود، باغچه خودشو بی...

پیر ما گفت
۱

پیر ما گفت

یه کم تفکر
۱

یه کم تفکر

🔶 تا کی مرض جناح بازی؟روحانی بعد از 7 سال التماس به غربی ها ...

🔶 تا کی مرض جناح بازی؟روحانی بعد از 7 سال التماس به غربی ها ...

FreePalestine:🔴 هر کس بهتون گفت: #مردم_اسرائیل با #دولت_اسرا...

FreePalestine:🔴 هر کس بهتون گفت: #مردم_اسرائیل با #دولت_اسرا...

:large_orange_diamond:  #سردار_سلیمانی برای چه موضوعی #قسم ج...

:large_orange_diamond: #سردار_سلیمانی برای چه موضوعی #قسم ج...

:large_orange_diamond: #سردار_سلیمانی برای چه موضوعی #قسم جل...
۳

:large_orange_diamond: #سردار_سلیمانی برای چه موضوعی #قسم جل...

:large_red_circle: مشکلات به خاطر آمریکا است یا دوستان آمریک...
۱

:large_red_circle: مشکلات به خاطر آمریکا است یا دوستان آمریک...

:up-pointing_red_triangle: حکم #سلطان #شیرخشک_آلوده صادر شد:...

:up-pointing_red_triangle: حکم #سلطان #شیرخشک_آلوده صادر شد:...

:large_blue_circle: معنای انتصاب #آملی_لاریجانی به ریاست #مج...
۹

:large_blue_circle: معنای انتصاب #آملی_لاریجانی به ریاست #مج...

#کارت_سوخت و #سهمیه بندی #بنزین و #گازوئیل برمیگردد..اما پس ...
۱

#کارت_سوخت و #سهمیه بندی #بنزین و #گازوئیل برمیگردد..اما پس ...

:medium_white_circle:️ موضع #رهبر انقلاب درباره دولت #روحانی...
۱

:medium_white_circle:️ موضع #رهبر انقلاب درباره دولت #روحانی...

:large_orange_diamond: یه مدت همه مشکلات #تقصیر #احمدینژاد ب...
۲

:large_orange_diamond: یه مدت همه مشکلات #تقصیر #احمدینژاد ب...

:small_orange_diamond: عصبانیت آشوبگران از #خاتمی همچنان ادا...

:small_orange_diamond: عصبانیت آشوبگران از #خاتمی همچنان ادا...

دستور #احمدینژاد در سال 85 برای ورود زنان به #استادیوم:موافق...
۱

دستور #احمدینژاد در سال 85 برای ورود زنان به #استادیوم:موافق...

خود کرده را تدبیر نیست :) #احمدینژاد#رهبر#کامنت_ممنوع ...
۲

خود کرده را تدبیر نیست :) #احمدینژاد#رهبر#کامنت_ممنوع ...

حاج محمود احمدی نژاد مطیع امر رهبر است حتی اگر نظر خودش هم ف...

حاج محمود احمدی نژاد مطیع امر رهبر است حتی اگر نظر خودش هم ف...

#احمدینژاد#قزویناحمدی بت شکن بت کلیدو بشکن

#احمدینژاد#قزویناحمدی بت شکن بت کلیدو بشکن

digikala