احمدی_نژاد (۸۵۱ تصویر)

‌واقعی‌‌احمدینژاد خطاب به آنجلیناجولی توئیت زد
۱

‌واقعی‌‌احمدینژاد خطاب به آنجلیناجولی توئیت زد

از نگاه غضب‌ناک احمدینژاد به سفیر انگلیس

از نگاه غضب‌ناک احمدینژاد به سفیر انگلیس

کلیپ طنزمصاحبه احمدی نژاد با رادیوفردا
۲

کلیپ طنزمصاحبه احمدی نژاد با رادیوفردا

کدام رئیس جمهور

کدام رئیس جمهور

🌄 چطور با دیدن این عکس قلبت به درد نیومد و به بن سلمان گفتی ...
۱

🌄 چطور با دیدن این عکس قلبت به درد نیومد و به بن سلمان گفتی ...

‏فرقی نمی‌کند #احمدی_نژاد باشی یا  #روحانی :وقتی بدون پشتوان...

‏فرقی نمی‌کند #احمدی_نژاد باشی یا #روحانی :وقتی بدون پشتوان...

وضعمون قراره چطور شه
۱

وضعمون قراره چطور شه

برای مادر ایمان سزاست گریه کنیم و با سرشک امامان سزاست گریه ...

برای مادر ایمان سزاست گریه کنیم و با سرشک امامان سزاست گریه ...

♻️💫 وفات جانگذار همسر با وفای رسول خدا صلی الله علیه و آله، ...

♻️💫 وفات جانگذار همسر با وفای رسول خدا صلی الله علیه و آله، ...

خدایا ماچه گناهی مرتکب شده بودیم که این بلای خانمان سوز رئیس...
۱

خدایا ماچه گناهی مرتکب شده بودیم که این بلای خانمان سوز رئیس...

کیا از رای دادن به #روحانی #:pile_of_poo: #پشیمونن؟ #پشیمونم...
۲۶

کیا از رای دادن به #روحانی #:pile_of_poo: #پشیمونن؟ #پشیمونم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...

‏گزارش دولتی ایلنا از مراکز آمار رسمیدستاورد های دولت ‎ #احم...