احمد_شاملو (۱۶۴۸ تصویر)

آن پريشاني شب هاي دراز و غم دلهمه در سايه گيسوي نگار آخر ش...
۱۱

آن پريشاني شب هاي دراز و غم دلهمه در سايه گيسوي نگار آخر ش...

#احمد_شاملو #شعر #شاعر #عشق #معشوق #کتاب #تولد #مرگ #نویسنده...
۲

#احمد_شاملو #شعر #شاعر #عشق #معشوق #کتاب #تولد #مرگ #نویسنده...

به صداهای دورگوش می‌دهماز دور به صدای من گوش می‌دهندمن‌ زنده...
۳

به صداهای دورگوش می‌دهماز دور به صدای من گوش می‌دهندمن‌ زنده...

کدامين ابليس تو رااينچنينبه گفتن نه وسوسه مي کند ؟يا اگر خود...
۰

کدامين ابليس تو رااينچنينبه گفتن نه وسوسه مي کند ؟يا اگر خود...

کوه‌ها با همند و تنهایندهمچو ما، با همانِ تنهایان#احمد_شاملو
۱

کوه‌ها با همند و تنهایندهمچو ما، با همانِ تنهایان#احمد_شاملو

.من عاشقـانه، دوستش می داشتمو او عاقلانه طردم کردمنطق او حتی...
۰

.من عاشقـانه، دوستش می داشتمو او عاقلانه طردم کردمنطق او حتی...

تا دوردستِ منظره، دَشت است و باد و بادمن بادْگردِ دشتم و از ...
۳

تا دوردستِ منظره، دَشت است و باد و بادمن بادْگردِ دشتم و از ...

انسان
۰

انسان

مرا لحظه ای تنها مگذارمرا از زره نوازشترویین تن کن#احمد_شامل...
۰

مرا لحظه ای تنها مگذارمرا از زره نوازشترویین تن کن#احمد_شامل...

من درختم ، تو بهار !ناز انگشتای بارونِ تو باغم می کنه .. #اح...
۰

من درختم ، تو بهار !ناز انگشتای بارونِ تو باغم می کنه .. #اح...

هزار کاکلی شاددر چشمان توست؛هزار قناری خاموش در گلوی من.عشق ...
۲

هزار کاکلی شاددر چشمان توست؛هزار قناری خاموش در گلوی من.عشق ...

‌ تا هنگامی که برداشت جامعه از آزادی این باشد که «تو نیز آزا...
۳

‌ تا هنگامی که برداشت جامعه از آزادی این باشد که «تو نیز آزا...

من در تو نگاه می‌کنمدر تو نفس می‌کشمو زندگیمرا تکرار می‌کند#...
۴

من در تو نگاه می‌کنمدر تو نفس می‌کشمو زندگیمرا تکرار می‌کند#...

و آفتابگردان‌های دو رنگظلمت‌گردانِ شب شده‌اند،و مردی و مردمی...
۲

و آفتابگردان‌های دو رنگظلمت‌گردانِ شب شده‌اند،و مردی و مردمی...

و چشمانت راز آتش استو عشقت پیروزی آدمی ستهنگامی که به جنگ تق...
۳

و چشمانت راز آتش استو عشقت پیروزی آدمی ستهنگامی که به جنگ تق...

ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖﻳﮑﺪﻳﮕﺮﺭﺍﺗﺤﻤﻞﮐﻨﻴﻢﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﺭﺍﻗﻀﺎﻭﺕنکنیمﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ...
۰

ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖﻳﮑﺪﻳﮕﺮﺭﺍﺗﺤﻤﻞﮐﻨﻴﻢﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﺭﺍﻗﻀﺎﻭﺕنکنیمﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ...

مسافرِ چشم‌به‌راهی‌های منبی‌گاهان از راه بخواهد رسید...ای هم...
۱

مسافرِ چشم‌به‌راهی‌های منبی‌گاهان از راه بخواهد رسید...ای هم...

‌مرا عظیم‌تر از این آرزویی نمانده استکه به جُستجوی فریادی گم...
۲

‌مرا عظیم‌تر از این آرزویی نمانده استکه به جُستجوی فریادی گم...