احمد_شاملو (۱۶۵۸ تصویر)

کنارِ بهاربه هر برگ سوگند خوردمو تو در گذرگاه‌های شب‌زدهعشقِ...
۱

کنارِ بهاربه هر برگ سوگند خوردمو تو در گذرگاه‌های شب‌زدهعشقِ...

❤❤.از دست های گرم تو سخن ها خواهم گفت ؛ غم نان اگر بگذارد......
۲

❤❤.از دست های گرم تو سخن ها خواهم گفت ؛ غم نان اگر بگذارد......

آیدای من! تو همزاد من هستی. من سایه‌ای هستم که بر اثر وجود ت...
۰

آیدای من! تو همزاد من هستی. من سایه‌ای هستم که بر اثر وجود ت...

فضیلت هنرمند است که در این جهان بیمار، به دنبال درمان باشد ن...
۱

فضیلت هنرمند است که در این جهان بیمار، به دنبال درمان باشد ن...

گهواره‌های خستگیاز کشاکشِ رفت‌وآمدهابازایستاده‌اند،و خورشیدی...
۱۱

گهواره‌های خستگیاز کشاکشِ رفت‌وآمدهابازایستاده‌اند،و خورشیدی...

تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ، "دوست می دارم...
۱۰

تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ، "دوست می دارم...

مرڱم باداڱر دمے ڪوٺاه آیماز ٺڪــرار این پیش پا افٺاده ٺرین س...
۴۲

مرڱم باداڱر دمے ڪوٺاه آیماز ٺڪــرار این پیش پا افٺاده ٺرین س...

ومنهمه‌ی جهان رادر پیراهن گرم توخلاصه می‌کنم !🍀#احمد_شاملو
۱۲

ومنهمه‌ی جهان رادر پیراهن گرم توخلاصه می‌کنم !🍀#احمد_شاملو

دختران رود آلود
۰

دختران رود آلود

"دیدار نهانی"دروازه‌ی خانه را بسته بودمو چفت در را.ای عزیز!ا...
۱۰

"دیدار نهانی"دروازه‌ی خانه را بسته بودمو چفت در را.ای عزیز!ا...

آن پريشاني شب هاي دراز و غم دلهمه در سايه گيسوي نگار آخر ش...
۲۲

آن پريشاني شب هاي دراز و غم دلهمه در سايه گيسوي نگار آخر ش...

#احمد_شاملو #شعر #شاعر #عشق #معشوق #کتاب #تولد #مرگ #نویسنده...
۲

#احمد_شاملو #شعر #شاعر #عشق #معشوق #کتاب #تولد #مرگ #نویسنده...

به صداهای دورگوش می‌دهماز دور به صدای من گوش می‌دهندمن‌ زنده...
۳

به صداهای دورگوش می‌دهماز دور به صدای من گوش می‌دهندمن‌ زنده...

کدامين ابليس تو رااينچنينبه گفتن نه وسوسه مي کند ؟يا اگر خود...
۰

کدامين ابليس تو رااينچنينبه گفتن نه وسوسه مي کند ؟يا اگر خود...

کوه‌ها با همند و تنهایندهمچو ما، با همانِ تنهایان#احمد_شاملو
۱

کوه‌ها با همند و تنهایندهمچو ما، با همانِ تنهایان#احمد_شاملو

.من عاشقـانه، دوستش می داشتمو او عاقلانه طردم کردمنطق او حتی...
۰

.من عاشقـانه، دوستش می داشتمو او عاقلانه طردم کردمنطق او حتی...

تا دوردستِ منظره، دَشت است و باد و بادمن بادْگردِ دشتم و از ...
۳

تا دوردستِ منظره، دَشت است و باد و بادمن بادْگردِ دشتم و از ...

انسان
۱

انسان

مرا لحظه ای تنها مگذارمرا از زره نوازشترویین تن کن#احمد_شامل...
۰

مرا لحظه ای تنها مگذارمرا از زره نوازشترویین تن کن#احمد_شامل...