ارغوان (۱۸ تصویر)

ارغوان،شاخه همخون جدا مانده منآسمان تو چه رنگ است امروز؟آفتا...
۱۰

ارغوان،شاخه همخون جدا مانده منآسمان تو چه رنگ است امروز؟آفتا...

ارغوان شاخه همخون جدا مانده منآسمان تو چه رنگ است امروز؟آفتا...
۲

ارغوان شاخه همخون جدا مانده منآسمان تو چه رنگ است امروز؟آفتا...

ارغوان شاخه همخون جدا مانده منآسمان تو چه رنگ است امروز؟آفتا...

ارغوان شاخه همخون جدا مانده منآسمان تو چه رنگ است امروز؟آفتا...

درخت #ارغوان
۲۴

درخت #ارغوان

‏پُشتِ تمام آرزوهای تو "خدا" ایستاده است...‏کافیست به "حکمت"...

‏پُشتِ تمام آرزوهای تو "خدا" ایستاده است...‏کافیست به "حکمت"...

. #ارغمون / هأن ده چی رازی ایسه کی هرتا بهار / امی دیلانˇاور...
۲۷

. #ارغمون / هأن ده چی رازی ایسه کی هرتا بهار / امی دیلانˇاور...

اگر دختر داشتم اسمش را #ارغوان می گذاشتم :leaf_fluttering_in...

اگر دختر داشتم اسمش را #ارغوان می گذاشتم :leaf_fluttering_in...

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شدعالم پیر دگرباره جوان خواهد شدا...

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شدعالم پیر دگرباره جوان خواهد شدا...

تو...تو با من چه کرده ای که از یادم نمی روی؟!دیر امدی... درس...

تو...تو با من چه کرده ای که از یادم نمی روی؟!دیر امدی... درس...

#کَــپــشِــن::white_down_pointing_backhand_index::white_dow...
۸۹

#کَــپــشِــن::white_down_pointing_backhand_index::white_dow...

#ایرانگردیدره #ارغوان  #مشهداین دره زیبا در حدود 4کیلومتری ش...

#ایرانگردیدره #ارغوان #مشهداین دره زیبا در حدود 4کیلومتری ش...

متنوع ترین پیج طراحی اسم در تلگرامسفارشات اینستا= sigaresooo...
۶

متنوع ترین پیج طراحی اسم در تلگرامسفارشات اینستا= sigaresooo...

شاعر کهنه درخت ارغوان
سایه ات بر شعر باشد جاودان

"هیبت دریا...
۲

شاعر کهنه درخت ارغوان سایه ات بر شعر باشد جاودان "هیبت دریا...

نفس# بادصبا مشک فشان #خواهد شد #عالم پیردگر باره#جوان خواهد ...

نفس# بادصبا مشک فشان #خواهد شد #عالم پیردگر باره#جوان خواهد ...

#ارغوان
۲

#ارغوان