استقلال_ایران (۷ تصویر)

.‏داداش جا باز کن منم بشینم🤣🤣🤣😂😂😂 ...اگر هـــوادار و عــاشــ...

.‏داداش جا باز کن منم بشینم🤣🤣🤣😂😂😂 ...اگر هـــوادار و عــاشــ...

دمتون گرم هوادار های تاجی استقلالی 💙🔥..💙😍⁦👇🏻⁩⭐  ⭐⭐  ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐....
۱۶

دمتون گرم هوادار های تاجی استقلالی 💙🔥..💙😍⁦👇🏻⁩⭐ ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐....

تقدیم به همه آبی دلها ؟؟؟#تاج #استقلال #استقلال_تهران #وریا...
۶

تقدیم به همه آبی دلها ؟؟؟#تاج #استقلال #استقلال_تهران #وریا...

.زاررررت باو...پسر شجاع 😂😂.......... #استقلال #لنگی_سوز #est...
۷

.زاررررت باو...پسر شجاع 😂😂.......... #استقلال #لنگی_سوز #est...

آبی به رنگ اسمان:blue_heart: #استقلال_ایران
۷

آبی به رنگ اسمان:blue_heart: #استقلال_ایران

انگلیسی ها به او پیشنهاد پرداخت رشوه ۴۰ هزار پوندی دادند ! ا...
۱

انگلیسی ها به او پیشنهاد پرداخت رشوه ۴۰ هزار پوندی دادند ! ا...

#استقلال_ایران

#استقلال_ایران