اشک (۲۱۷۸ تصویر)

A #girl’s #smile hides a thousand words, a girl’s #tears hid...
۲

A #girl’s #smile hides a thousand words, a girl’s #tears hid...

🌱یا صاحب الزمان......آخ مادر....🥀#اشک#درد#أمّاه...#فاطمیه

🌱یا صاحب الزمان......آخ مادر....🥀#اشک#درد#أمّاه...#فاطمیه

ای صبح نیا دلت مگر می آیدمهمانِ علیست...فاطمه...یک امشب
۲

ای صبح نیا دلت مگر می آیدمهمانِ علیست...فاطمه...یک امشب

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀🕯دیگر آن خنده‌ی زیبا 🖤به لب #مولا نیست😔🕯...
۱

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀🕯دیگر آن خنده‌ی زیبا 🖤به لب #مولا نیست😔🕯...

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .چشــــــــــم های من . . .بزرگ ش...

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .چشــــــــــم های من . . .بزرگ ش...

#خاص_ترین کلیپ #دنیا وقتی #دیدمش #اشک تو#چشام #جمع شد #یاابو...
۱

#خاص_ترین کلیپ #دنیا وقتی #دیدمش #اشک تو#چشام #جمع شد #یاابو...

زیارت از پشت نرده‌ها

زیارت از پشت نرده‌ها

#رز_سیاه #گل #اشک #غم #تنهایی #عشق #عاشقانه

#رز_سیاه #گل #اشک #غم #تنهایی #عشق #عاشقانه

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

آه ای #صندوق_پستدلبرم کو؟ کجاست؟تو چرا #نامه ی من را نَسپردی...
۶

آه ای #صندوق_پستدلبرم کو؟ کجاست؟تو چرا #نامه ی من را نَسپردی...

☘ گاهی عشق #معجزه می‌کند و بی‌سیم‌چی گردان ، آشنای غریب #شهد...

☘ گاهی عشق #معجزه می‌کند و بی‌سیم‌چی گردان ، آشنای غریب #شهد...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۱

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۳

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۲

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

یکی از حرفای خودتو به خودت بزنم...؟!☺حق نداری به کسی دل بدی❣...
۴

یکی از حرفای خودتو به خودت بزنم...؟!☺حق نداری به کسی دل بدی❣...