اعتراضات (۱۶۸ تصویر)

⭕️ این‌ سازه یخچال فریزر نیست ، مجسمه #چرچیل را در محفظه گذا...
۰

⭕️ این‌ سازه یخچال فریزر نیست ، مجسمه #چرچیل را در محفظه گذا...

زالوی سعودی
۱

زالوی سعودی

🔺 دقت کردین جماعت سلبریتی چطور در برابر خشونت و توحش آمریکا ...
۱

🔺 دقت کردین جماعت سلبریتی چطور در برابر خشونت و توحش آمریکا ...

♦استاندارد دوگانه BBC به روایت تصویر🔹 تیتر بی‌بی‌سی برای #اع...
۰

♦استاندارد دوگانه BBC به روایت تصویر🔹 تیتر بی‌بی‌سی برای #اع...

⭕️ پایان خیمه شب‌بازی🔸 یک زمان می‌گفتند تغییرات را در آمریکا...
۰

⭕️ پایان خیمه شب‌بازی🔸 یک زمان می‌گفتند تغییرات را در آمریکا...

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...
۲

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...

#کثیف #رسانه #فارسی #صفحات #اجتماعی #تلگرام #آمریکا #اسراییل...
۰

#کثیف #رسانه #فارسی #صفحات #اجتماعی #تلگرام #آمریکا #اسراییل...

لینک کلیپ

https://www.aparat.com/v/35uYG/%D9%BE%DB%8C%D8%B4...
۰

لینک کلیپ https://www.aparat.com/v/35uYG/%D9%BE%DB%8C%D8%B4...

#شرق #غرب #جهان #استعمار #پایگاه #نظامی #انقلاب #شاه #فرامین...
۰

#شرق #غرب #جهان #استعمار #پایگاه #نظامی #انقلاب #شاه #فرامین...

#امیه #نادان #فریب  #اختیار #نماز #روزه #عبا #دوش #تاجدار #ی...
۰

#امیه #نادان #فریب #اختیار #نماز #روزه #عبا #دوش #تاجدار #ی...

:fire: سیکل #ویرانسازی #ایران به دست #سلبریتی ها:fire:مرحله ...
۱

:fire: سیکل #ویرانسازی #ایران به دست #سلبریتی ها:fire:مرحله ...

#رهبر #خامنه ای #منتظران #مصلح #جهانی #صالح   #مقام #خاتم #ا...
۰

#رهبر #خامنه ای #منتظران #مصلح #جهانی #صالح #مقام #خاتم #ا...

#رئیسعلی #دلواری #نادر #مهدوی #بازیکن #الگو  #پسر #اشغال #اق...
۰

#رئیسعلی #دلواری #نادر #مهدوی #بازیکن #الگو #پسر #اشغال #اق...

#سه_دقیقه_در_قیامت #کتاب #حتما #بخوانید #کامیون #نیروها #آمر...
۰

#سه_دقیقه_در_قیامت #کتاب #حتما #بخوانید #کامیون #نیروها #آمر...

#نوجوان #ایرانی #زنجیرچرخ #بستن #کامیون #نیروها #آمریکایی #پ...
۰

#نوجوان #ایرانی #زنجیرچرخ #بستن #کامیون #نیروها #آمریکایی #پ...

#نوجوان #ایرانی #زنجیرچرخ #بستن #کامیون #نیروها #آمریکایی #پ...
۰

#نوجوان #ایرانی #زنجیرچرخ #بستن #کامیون #نیروها #آمریکایی #پ...

#شهید_قاسم_سلیمانی #ایرانی #عراق #سوریه #نوامیس #نیروها #آمر...
۰

#شهید_قاسم_سلیمانی #ایرانی #عراق #سوریه #نوامیس #نیروها #آمر...