نسخه وب بازار مستقیم

اعتراض_قانونی (۲ تصویر)

🔻 صف #آشوبگران از مردم جداست 🔹 کسانی که بانک‌ها و جایگاه های سوخت و ادارات دولتی و پایگاه‌های بسیج را به آتش می‌کشند و #امنیت را مختل کرده و علیه تامین کنندگان امنیت کشور ...

🔻 صف #آشوبگران از مردم جداست 🔹 کسانی که بانک‌ها و جایگاه های سوخت و ادارات دولتی و پایگاه‌های بسیج را به آتش می‌کشند و #امنیت را مختل کرده و علیه تامین کنندگان امنیت کشور شعار می‌دهند هرگز مطالبه‌گر واقعی مردم برای رفع #مشکلات نبوده و نیستند. آنها همیشه خواسته‌ها ...

⁠ دکتر #احمدی_نژاد خطاب به وزیر کشور : برای برپایی اجتماع عمومی و #اعتراض_قانونی مجوز بدهید دکتر محمود احمدی نژاد @favtweet

⁠ دکتر #احمدی_نژاد خطاب به وزیر کشور : برای برپایی اجتماع عمومی و #اعتراض_قانونی مجوز بدهید دکتر محمود احمدی نژاد @favtweet