اعتصاب (۸۳ تصویر)

چند روز پیش که برف میومد که حتی شهر خودم که معروف به خشکسالی...
۱۰

چند روز پیش که برف میومد که حتی شهر خودم که معروف به خشکسالی...

وقتی اعضای #شورای_شهر_تهران تمام دغدغه شان کارهای عوام فریبا...
۰

وقتی اعضای #شورای_شهر_تهران تمام دغدغه شان کارهای عوام فریبا...

:black_diamond_suit:   وقتی اعضای #شورای_شهر_تهران تمام دغدغ...
۰

:black_diamond_suit: وقتی اعضای #شورای_شهر_تهران تمام دغدغ...

#شورش علیه ی سلف دانشگاه به دلیل کمیت و کیفیت بد غذا #اعتصاب
۳

#شورش علیه ی سلف دانشگاه به دلیل کمیت و کیفیت بد غذا #اعتصاب

چرا ۸ مارس روز جهانی زن است؟#هشتم_مارس سال ۱۹۰۸ میلادی بعد ا...
۰

چرا ۸ مارس روز جهانی زن است؟#هشتم_مارس سال ۱۹۰۸ میلادی بعد ا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #مشکلات_ت...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #مشکلات_ت...

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...
۳

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  #بچه بود...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بود...

:large_red_circle: جشن یومیه  #سران_فتنه اسمش رو گذاشتند #حص...
۰

:large_red_circle: جشن یومیه #سران_فتنه اسمش رو گذاشتند #حص...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #ایران دو...
۳

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #ایران دو...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: امروز #جن...
۱

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: امروز #جن...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بودم...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بودم...

:large_red_circle:دقت کنید #رئیس_جمهور روحانی بیسواد نیست......
۳

:large_red_circle:دقت کنید #رئیس_جمهور روحانی بیسواد نیست......

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دولت بای...
۶

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دولت بای...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دشمن کجا...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دشمن کجا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: شبکه های ...
۳

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: شبکه های ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: یک #روزنا...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: یک #روزنا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #سازمان_ت...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #سازمان_ت...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  #جنگ_اقت...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #جنگ_اقت...