اعتصاب_سراسری (۸۶ تصویر)

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #مشکلات_ت...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #مشکلات_ت...

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...
۳

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  #بچه بود...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بود...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #ایران دو...
۳

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #ایران دو...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: امروز #جن...
۱

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: امروز #جن...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بودم...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بودم...

:large_red_circle:دقت کنید #رئیس_جمهور روحانی بیسواد نیست......
۳

:large_red_circle:دقت کنید #رئیس_جمهور روحانی بیسواد نیست......

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دولت بای...
۶

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دولت بای...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دشمن کجا...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دشمن کجا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: یک #روزنا...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: یک #روزنا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #سازمان_ت...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #سازمان_ت...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  #جنگ_اقت...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #جنگ_اقت...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #حضرت_محم...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #حضرت_محم...

لطفاااااااااااااا  #تورم را مهار کنید.:large_red_circle: ......
۰

لطفاااااااااااااا #تورم را مهار کنید.:large_red_circle: ......

:tulip: #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده باد. امسال هم 22...
۴

:tulip: #دهه_فجر & #چهل_سالگی_انقلاب فرخنده باد. امسال هم 22...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: در دیـده ...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: در دیـده ...

امام جمعه قم: مشکل #تورم و #گرانفروشی با انکار، انداختن مشکل...
۰

امام جمعه قم: مشکل #تورم و #گرانفروشی با انکار، انداختن مشکل...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:از جمله نت...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:از جمله نت...

:negative_squared_cross_mark:کار & کارگران ........#ایران #ا...
۳

:negative_squared_cross_mark:کار & کارگران ........#ایران #ا...